Tilbake til listen

SKYVE BAKSETEBENKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Flytte et sete fremover eller bakover

Slik løsner du setet:

- Løft de to bakre hendlene 1 samtidig;

- Trekk i håndtaket 2 fra bagasjerommet.

Flytt setet fremover eller bakover til en passende stilling.

Slipp hendelen 1 eller 2 og sjekk at setet går riktig i lås.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at det ikke er noe som hindrer forankringspunktene (passasjers arm eller ben, et kjæledyr, sand, klær, leker o.l.).

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Felle ned seteryggen

Kontroller at forsetene er skjøvet langt nok forover.

Senk nakkestøtten helt.

Plasser setebeltene i føringene A.

Løft hendelen 3 og senk seteryggen B.

For å sette tilbake seteryggen følger du samme fremgangsmåte i motsatt rekkefølge.

Sett på plass seteryggen, og klikk den tilbake på plass.

Før du flytter seteryggen, må du legge setebeltet i skinnen A for å unngå å skade det.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Konfigurasjonen av det todelte baksetet med den lille seteryggen B trukket ned, gjør at det midtre setet ikke kan brukes fordi det ikke er mulig å feste setebeltet (beltespennen er ikke tilgjengelig).

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at det ikke er noe som hindrer forankringspunktene (passasjers arm eller ben, et kjæledyr, sand, klær, leker o.l.).

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.