Tilbake til listen

SETETREKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Setetrekkene kan tas av (kjøretøyavhengig) for vedlikehold, tilpasning osv.

Fremgangsmåte ved fjerning av setetrekk

Uavhengig om det gjelder seteryggen eller seteputen, må du alltid følge fremgangsmåten for å fjerne trekkene A: Ikke riv av de selvheftende stroppene.

Forholdsregler ved skifte av setetrekk

Når trekkene er fjernet;

- må ikke setene brukes;

- De selvheftene båndene må behandles varsomt.

Vaskeinstruksjoner

Følg nøye vaskeinstruksjonene for setetrekkene (etiketter);

- Ikke vask setetrekkene sammen med annet tøy;

- Sentrifuger dem med maks. 800 omdreininger/sek;

- Ikke vask dem mer enn fem ganger;

Setetrekkene må ikke brettes eller stables når de er tørket (fare for merker).

Stor fare for forringelse.

Enkelte setetrekk har merker som viser at passasjersetet foran har ISOFIX-fester (kjøretøyavhengig). Pass på at merkene er de samme som originalen når du setter på plass de opprinnelige eller nye setetrekk.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Kontroller at setebeltespennene og ISOFIX-festene er tilgjengelige når setetrekkene er tatt av.

Forsete

Ta av trekket på seteryggen

- Len seteryggen bakover;

- Åpne glidelåsene 1 og 3 på seteryggen;

- Fjern de selvheftende båndene 5 mellom seteryggen og -puten;

- Fjern trekket som vist på illustrasjonen (bevegelse A).

Skifte trekk på seteryggen

- Len seteryggen bakover;

- Plasser trekket på seteryggen;

- Lukk glidelåsene 1 og 3;

- Fest de selvheftende båndene 2;

- Fest de selvheftende båndene 5 mellom seteryggen og -puten.

Fjerne seteputetrekket

- Åpne glidelåsen 4 til seteputen;

- Fjern trekket som vist på illustrasjonen (bevegelse A).

Skifte seteputetrekket

- Plasser seteputetrekket;

- Lukk glidelåsene 4 til seteputen;

- Fest de selvheftende båndene 6.

Baksete

- Flytt forsetene forover;

- Sett på plass nakkestøttene i baksetet;

- Lukk opp setebeltene.

Fjerne seteputetrekket B

- Åpne glidelåsene 7 og 8 til seteputen B;

- Fjern trekket som vist på illustrasjonen (bevegelse A).

Skifte seteputetrekket B

- Plasser trekket på seteputen B;

- Lukk glidelåsene 7 og 8;

- Fest de selvheftende båndene 9.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at det ikke er noe som hindrer forankringspunktene (passasjers arm eller ben, et kjæledyr, sand, klær, leker o.l.).

Ta av trekket på seteryggen C

- Fell seteryggen C ned til seteputen ved hjelp hendelen 11;

- Fjern de selvheftende båndene 15 mellom seteryggen og -puten;

- Sett på plass seteryggen C og kontroller at den går i lås;

- Åpne glidelåsene 12 og 14 på seteryggen C;

- Fjern trekket som vist på illustrasjonen (bevegelse A).

Skifte trekk på seteryggen C

- Plasser trekket på seteryggen C;

- Pass på at setebeltet i midten ikke ligger i veien når du plasserer trekket;

- Lukk glidelåsene 12 og 14 til seteryggen C.

- Fest de selvheftende båndene

- Pass på at trekket plasseres riktig på seteryggen C under skinnen til setebeltet i midten 10;

- Fest de selvheftende båndene 13;

- Skyv det nedre trekket mellom seteryggen C og seteputen B;

- Fell seteryggen C ned til seteputen ved hjelp hendelen 11;

- Fest de selvheftende båndene 15 mellom seteryggen C og -puten B;

- Sett på plass seteryggen C og kontroller at den går i lås.

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.

Ta av trekket på seteryggen D

- Fell seteryggen D ned til seteputen ved hjelp hendelen 16;

- Fjern de selvheftende båndene 17 mellom seteryggen og -puten;

- Åpne glidelåsen 18 til seteryggen D;

- Sett på plass seteryggen D og kontroller at den går i lås;

- Åpne glidelåsen 20 til seteryggen D;

- Fjern trekket som vist på illustrasjonen (bevegelse A).

Skifte trekk på seteryggen D

- Plasser trekket på seteryggen D;

- Lukk glidelåsen 20;

- Fest de selvheftende båndene 19;

- Skyv det nedre trekket mellom seteryggen D og seteputen;

- Flytt seteryggen D opp på seteputen ved hjelp hendelen 16;

- Lukk glidelåsen 18 til seteryggen D;

- Fest de selvheftende båndene 17 mellom seteryggen og -puten;

- Løft seteryggen D helt opp og kontroller at den går i lås.