Tilbake til listen

NAKKESTØTTER BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruksstilling

Løft nakkestøtten så mye det går når du skal bruke den i høyeste stilling. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Lagringsstilling

Trykk på knappen A og senk nakkestøtten helt ned.

Den nederste stillingen til nakkestøtten er bare for oppbevaring. Den bør ikke stå i denne stillingen når det sitter noen i setet.

Fjerne nakkestøtten

Løft nakkestøtten til den stanser, og trykk på knapp A for å ta den helt av.

Fell eventuelt seteryggen ned for å ta ut nakkestøtten (du finner mer informasjon i avsnitt 3 under Skyve baksetebenken).

Sette på plass nakkestøtten

Tre stengene på plass og trykk nakkestøtten ned til den går i lås i høyeste stilling. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Nakkestøtten er en sikkerhetskomponent. Kontroller at den er montert riktig og i riktig posisjon. Toppen av nakkestøtten skal være så nærme toppen av hodet som mulig.