Tilbake til listen

MANUELT KLIMAANLEGG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Justering av lufttemperaturen.

2 Justerer viftehastigheten.

3 Klimaanlegg.

4 Luftfordelingen i kupeen.

5 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig).

6 Luftresirkulering.

Slå klimaanlegget på eller av

(kjøretøyavhengig)

Når du trykker på knappen 3, slås klimaanlegget på (indikatoren lyser) eller av (indikatorlyset er av).

Det kan ikke aktiveres hvis kontrollen 2 er satt til OFF.

Klimaanlegget brukes til å:

- senke temperaturen i kupeen;

- fjerne kondens raskere.

Luftfordelingen i kupeen

Det finnes fem alternativer for luftfordeling. Vri kontrollen 4 og velg et alternativ.

W All luften føres da til duggfjerningsventilene for frontruten og sidevinduene foran.

i Luftflyten fordeles mellom alle lufteventilene, fotbrønnene og duggfjerningsventilene for sidevinduene og frontruten.

ó Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

G Luftflyten føres til lufteventilene i dashbordet, fotbrønnene foran og (kjøretøyavhengig) til fotbrønnene i andre seterad.

J Luftflyten føres til dashbordventilene.

Aktivere luftresirkulering

Trykk på knappen 6: Den integrerte indikatoren lyser. I dette tilfellet hentes luften fra kupeen og resirkuleres uten å hente luft fra utsiden av kjøretøyet.

Luftsirkulering fungerer slik:

- Isolerer kjøretøyet mot luft utenfra (kjøring i områder med mye forurensning osv.).

- Senker temperaturen i kupeen så raskt som mulig.

Justerer viftehastigheten.

Vri kontrollen 2. Luftmengden øker jo lengre mot høyre du vrir kontrollen. Flytt kontrollen 2 til OFF for å slå av luftstrømmen.

Systemet er deaktivert: Viftehastigheten er null (kjøretøyet står i ro). Du kan imidlertid fortsatt kjenne en liten luftstrøm når kjøretøyet beveger seg.

Rask duggfjerning

Vri kontrollene 12 og 4 til stillingene W:

- utvendig luft;

- maksimal temperatur;

- duggfjerning.

Justere lufttemperaturen

Vri kontroll 1 for å oppnå ønsket temperatur. Jo nærmere det røde pekeren er, jo høyere er temperaturen.

Når klimaanlegget brukes over lengre tid, kan det bli kaldt. Vri kontrollen 1 mot høyre for å øke temperaturen.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Start motoren og trykk på knapp 5. Driftssymbolet vises.

Denne funksjonen brukes til rask fjerning av is og dugg på bakruten samt fjerning av is på sidespeilene (kjøretøyavhengig).

Trykk en gang til på knappen 5 for å avslutte funksjonen.

Duggfjerningen stopper automatisk.

Hvis du bruker luftresirkulering for lenge, kan det danne seg kondens på rutene og passasjerene kan oppleve ubehag som følge av at det ikke tilføres frisk luft til kupeen. Vi anbefaler derfor at du setter klimaanlegget tilbake til normal modus (luft utenfra) så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften. Det gjør du ved å trykke en gang til på knappen 6.

Stillingene W og i hindrer luftresirkuleringsmodus for å unngå fare for kondens på frontruten, og starter klimaanlegget i normal modus. Det integrerte lyset i knappen 3 tennes ikke.