Tilbake til listen

LUFTEVENTILER, LUFTUTTAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Midtre lufteventiler

Luftflyt

Flytt kontrollknotten 10 (forbi motstandspunktet).

Til høyre: Maks. luftflyt.

Til venstre: Lukket.

Retning

Flytt markørene 9 til ønsket stilling.

Sidelufteventiler

Luftflyt

For å åpne lufteventil 11 trykker du på lufteventilen (punkt 12) til den er åpnet til ønsket posisjon.

Retning

For direkte luftflyt svinger du sidelufteventilen 11.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.