Tilbake til listen

KUPÉBELYSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kupélys

Trykk på bryter 27 eller 9 (kjøretøyavhengig) for:

- permanent belysning;

- Belysning kontrollert ved opplåsing av kjøretøyet eller ved å åpne en av dørene. Den slås av etter en tidsforsinkelse når alle dørene er skikkelig lukket.

- Lyset slukkes umiddelbart.

Kartleserlys

Trykk på bryter 1 eller 4 for føreren eller 3 eller 5 for passasjeren foran (kjøretøyavhengig).

Trykk på bryterne 6 og 8 for baksetepassasjerene.

Når du låser opp og åpner dørene eller bakluken, tennes det tidsinnstilte passasjerlyset og lysene.

Dempet belysning 10

Det tennes:

- Når du åpner oppbevaringsskuffen;

- Når du åpner en av dørene Den slås av etter en tidsforsinkelse når alle dørene er skikkelig lukket;

- Samtidig som sidelysene tennes.

Bagasjeromslys 11

Det tennes når bagasjerommet åpnes.

Når dørene er skikkelig lukket, vil låsing eller start av motoren gjøre at kupébelysningen slukkes.