Tilbake til listen

FORSETER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Flytte setet fremover eller bakover

Løft hendelen 1 for å låse opp. Slipp hendelen når setet er i passende stilling, og kontroller at setet er gått i lås.

Heve og senke seteputen

Beveg hendelen 2 opp eller ned så mange ganger som nødvendig.

Vippe seteryggen

Vri kontrollknappen 3 og vipp seteryggen til passende stilling.

Oppvarmede seter

Slå på tenningen og trykk på bryter 4 for det aktuelle setet. Varsellampeni bryteren tennes.

Systemet har en termostat som regulerer oppvarmingen og deaktiverer den ved behov.

Av sikkerhetsmessige grunner bør setene bare justeres når kjøretøyet står i ro.

Ikke plasser gjenstander på gulvet (foran føreren), da disse kan skli ved brå bremsing slik at du ikke får brukt pedalene.

Vi anbefaler at du ikke legger seteryggene for langt tilbake for å sikre at virkemåten til setebeltene ikke reduseres.

Midtre armlene 5

Justere armlenet oppover

Løft armlenet til passende stilling.

Justere armlenet nedover

Løft armlenet helt opp til oppbevaringsstillingen i seteryggen, og senk det igjen.

Sette armlenet i oppbevaringsstilling

Løft armlenet til oppbevaringsstilling A. Kontroller at dekslet er riktig festet.