Tilbake til listen

FAST SOLTAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skjerm til fast soltak

- Åpne: Skyv løftestangen 1 bakover til ønsket posisjon.

- Lukke: Dra løftestangen 1 forover.

Hvis skjermen forskyver seg når du åpner eller lukker den, må du lukke den helt og åpne den igjen.