Tilbake til listen

ELEKTRISKE VINDUER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disse systemene fungerer med tenningen på eller av til én av fordørene åpnes (begrenset til rundt 3 minutter).

Elektriske vinduer

Trykk eller dra bryteren for å løfte eller senke et vindu til ønsket høyde (vinduene bak åpnes ikke helt).

Fra førersetet bruker du bryteren:

1 for førersiden;

2 for forsetepassasjersiden;

3 og  5 for baksetepassasjerene.

Fra passasjersetene brukes bryteren 6.

Passasjersikkerhet

Føreren kan hindre bruk av de elektriske vinduene bak ved å trykke på bryter 4. En bekreftelsesmelding vises i instrumentpanelet.

Unngå å la gjenstander hvile mot et halvåpent vindu, da det kan føre til skade på vindusheisen.

Førerens ansvar

Forlat aldri kjøretøyet med RENAULT-kortet eller nøkkelen i, og la aldri barn, dyr eller voksne som ikke kan passe på seg selv, være alene, selv ikke en kort stund. De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren eller aktivere utstyr (som girspaken eller elektriske vinduer). Hvis en del av kroppen settes fast, reverserer du retningen på vinduet umiddelbart ved å trykke på den relevante bryteren.

Fare for alvorlig skade.

Ett-trykkmodus

Avhengig av kjøretøyet fungerer denne modusen i tillegg til betjeningen av de elektriske vinduene beskrevet tidligere. Den er bare festet på førervinduet.

Trykk kort eller trekk bryteren 1 så langt den går. Vinduet senkes eller løftes helt. Hvis du trykker på bryteren igjen, slutter vinduet å bevege seg.

Merknad: Hvis vinduet registrerer motstand når det lukkes (f.eks. fra en finger, en gren osv.), stanser det og senkes et par centimeter.

Funksjonsfeil

Hvis det er en feil når du lukker et vindu, går systemet tilbake til normal modus. Dra i bryteren det gjelder, så ofte som nødvendig for å lukke vinduet (vinduet lukkes gradvis), hold bryteren (fortsatt på lukkesiden) i ett sekund, og senk eller løft vinduet helt for å initialisere systemet på nytt.

Kontakt eventuelt din godkjente forhandler.

Forsikre deg om at ingen del av kroppen din (arm, hånd e.l.) stikker ut av kjøretøyet når du lukker vinduene.

Fare for alvorlig skade.