Tilbake til listen

AUTOMATISK KLIMAKONTROLL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Automatisk modus.

2 Justere lufttemperaturen.

3 Klar sikt-funksjon.

4 Justere luftfordelingen i kupeen.

5 Klimaanleggkontroll.

6 Justerer viftehastigheten.

7 Luftresirkulering.

8 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig).

Automatisk modus

Det automatiske klimaanleggsystemet garanterer komfort i kupéen og god sikt (unntatt i ekstreme forhold) og optimaliserer samtidig forbruket. Systemet styrer ventilasjonshastigheten, luftdistribusjon, luftsirkulasjon, start og stopp av klimaanlegget og lufttemperaturen.

AUTO: Gjør at valgt komfortnivå oppnås på best mulig måte, avhengig av forholdene ute. Trykk på knapp 1.

Variere viftehastigheten

I automatisk modus vil systemet regulere hastigheten på luftsirkulasjonen for å oppnå og opprettholde ønsket inneklima.

Du kan fortsatt justere ventilasjonshastigheten ved å vri kontroll 6 for å øke eller redusere ventilasjonshastigheten.

Justere lufttemperaturen

Vri kontroll 2 for å oppnå ønsket temperatur.

Vri kontrollen mot høyre for å øke temperaturen.

Klar sikt-funksjon

Trykk på knappen 3: det integrerte indikatorlyset tennes.

Denne funksjonen fjerner raskt dugg og is fra frontruten, bakruten, sidevinduene foran og sidespeilene (avhengig av kjøretøyet). Klimaanlegget og funksjonene for å fjerne is på bakruten må være aktivert.

Trykk på knapp 8 for å slå av funksjonen for oppvarming av bakruten. Den integrerte indikatoren slukkes.

Trykk på knapp 3 eller 1 for å avslutte funksjonen.

Noen knapper har et funksjonslys som viser funksjonstilstanden.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Trykk på én av knappene 4. Det integrerte varsellyset i knappen tennes.

Det er mulig å kombinere to posisjoner samtidig - trykk på begge knappene 4.

Ø Luftflyten distribueres mellom alle lufteventilene, fotbrønnene og duggfjerningsventilene for sidevinduene og frontruten.

½ Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

¿ Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på knappen 8: det integrerte indikatorlyset tennes. Denne funksjonen gir rask fjerning av is og dugg på bakruten og fjerning av is på sidespeilene (på utstyrte kjøretøy).

Trykk en gang til på knappen 8 for å avslutte funksjonen. Duggfjerningen stopper automatisk.

Slå klimaanlegget på eller av

I automatisk modus vil systemet slå på og av klimaanlegget avhengig av temperaturforholdene.

Trykk på knappen 5 for å slå av klimaanlegget: den integrerte indikatoren vises.

Kjøretøyer utstyrt med ECO -modus (bryter 9): Når ECO-modus er aktivert, kan ytelsen til det automatisk klimaanlegget bli redusert. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Økonomisk kjøring.

Luftsirkulasjon (isolering av kupéen) K

Denne funksjonen håndteres automatisk (betjening bekreftes av et varsellys på knapp 7), men du kan også aktivere den manuelt.

Merk:

- Ved luftresirkulering hentes luften fra kupeen uten at det tilføres luft utenfra.

- Resirkulasjonen hindrer at det kommer luft utenfra inn i kupeen (dette er praktisk når du f.eks. kjører i områder med mye forurensning).

- Resirkulering av luft gjør det mulig å oppnå passende temperatur i kupeen raskere.

Manuell bruk

Trykk på knappen 7: det integrerte indikatorlyset tennes.

Hvis denne posisjonen brukes lenge, kan det oppstå dårlig lukt, på grunn av at luften ikke fornyes, og vinduene kan begynne å dugge.

Vi anbefaler derfor at du går tilbake til automatisk modus så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften, ved å trykke på knappen 7.

Trykk en gang til på knappen 7 for å avslutte funksjonen.

Deaktivere systemet

Vri kontroll 6 til OFF for å stanse systemet. Vri kontrollen 6 for å starte det igjen. Juster deretter viftehastigheten eller trykk på knapp 1.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.