Tilbake til listen

VISKERBLADER: skifte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skifte vindusviskerbladene 2

For å skifte vindusviskerne må de settes i servicestillingB.

Motoren går eller tenningen er på

- Sett spaken 1 i stilling A to ganger etter hverandre (enkeltvisking): Viskerbladene stanser i stilling B i passe avstand fra panseret

- løft viskerarmen 3;

- senk tappen 4 og fjern deretter viskerbladet 2.

Montere nytt blad

Montering av nytt viskerblad 2: Plasser det i holderen på armen 3 og klips det på plass til du hører et klikk. Kontroller at bladet er skikkelig låst i posisjon.

Når viskerne er foldet ned igjen på frontruten, flytter du spaken 1 til stilling A (enkeltsveip) for å sette viskerne tilbake i lav stilling: vindusviskerbladene foldes ned i panseret når tenningen slås på.

Sjekk tilstanden på viskerbladene. Du er ansvarlig for brukstiden deres:

- Rengjør bladene, frontruten og bakruten regelmessig med såpevann.

- Ikke bruk viskerne når frontruten eller bakruten er tørr.

- Viskerne bør løsnes fra frontruten eller bakruten når de ikke har blitt brukt på lang tid.

Vindusviskerblad bak 5

Spaken må være i stoppstilling (deaktivert):

- løft viskerarmen 6;

- Vri bladet horisontalt 5 (bevegelse C) til det løsner.

- Trekk i bladet for å løsne det.

Montere nytt blad

Utfør trinnene i omvendt rekkefølge for å montere viskerbladet. Kontroller at bladet er skikkelig låst i posisjon.

Sjekk tilstanden på viskerbladene.

- Rengjør bladene, frontruten og bakruten regelmessig med såpevann.

- Ikke bruk viskerne når frontruten eller bakruten er tørr.

- Løsne dem fra frontruten eller bakruten når de ikke har blitt brukt på lang tid.

- I kaldt vær må du påse at viskerbladene ikke sitter fast i is (for å unngå at motoren overopphetes).

- Sjekk tilstanden til viskerbladene. Skift viskerbladene så snart de ikke fungerer like godt som de skal (ca. én gang i året).

Når du skifter bladet, må du passe på at armen ikke slippes på ruten etter at bladet er fjernet. Dette kan ødelegge ruten.

Pass på at spaken er i stoppstillingen (deaktivert) før du skifter viskerblad på bakruten.

Fare for personskade.

BYTE AV TORKARBLAD SAMT PÅFYLLNING AV SPOLARVÄTSKA