SPESIELLE FUNKSJONER FOR BENSINMODELLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Følgende driftsforhold:

- kjøring i lengre perioder mens varsellampen for lavt drivstoffnivå lyser;

- bruk av blyholdig bensin;

- bruk av smøremiddel- eller drivstofftilsetninger som ikke er godkjent.

Eller driftsfeil som for eksempel:

- feil i tenningssystemet, tom for drivstoff, eller tennplugger som er tatt ut, noe som kan føre til feiltenning eller motorstans under kjøring;

- effekttap;

siden dette kan føre til at katalysatoren blir overopphetet og gi redusert effekt, eller at den ødelegges fullstendig slik at det er fare for varmeskader på kjøretøyet.

Hvis du legger merke til noen av disse driftsfeilene, må du få utført alle nødvendige reparasjoner så snart som mulig av en godkjent forhandler.

Du kan unngå slike feil ved å levere kjøretøyet til en godkjent forhandler ved regelmessige intervaller, slik det er angitt i serviceheftet.

Startproblemer

Du kan unngå å skade katalysatoren eller starteren og forhindre for tidlig slitasje på batteriet, ved å ikke forsøke å starte motoren (med startknappen eller ved å skyve eller slepe kjøretøyet) før du har funnet og utbedret årsaken til feilen.

Hvis du ikke finner noen feil, må du kontakte en autorisert forhandler før du forsøker å starte motoren.

Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.

Partikkelfilter

Partikkelfilteret blir brukt i behandlingen av eksosgass fra bensinmotorer.

Varsellampen (kjøretøyavhengig) vises i instrumentpanelet når filteret begynner å bli tilstoppet og trenger rengjøring. Når varsellampen lyser, rengjøres filteret ved å finne en egnet veistrekning uten for mye trafikk og kjøre med en hastighet mellom 50 og 110 km/t (hvis fartsgrensen tillater det) til lampen slukker.

Varsellampen slukkes etter ca. 5-20 minutter.

Merk: indikatorlampen kan slukkes etter 20 minutter hvis kjøreforholdene som er nødvendige for å rengjøre filteret, ikke er fullstendig oppfylt.

Hvis du stanser bilen før varsellampen forsvinner, må du starte prosessen på nytt fra start.

Hvis filteret er fullt, lyser ©-varsellampen og (kjøretøyavhengig) -varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Kontroller Insprutning”. I så fall må du kontakte en autorisert forhandler.

Hvis ®-varsellampen og (kjøretøyavhengig) -varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Motorfeil fare”, må du stanse bilen, slå av motoren og kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset ® krever at du stanser umiddelbart av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen. Ring en godkjent forhandler.