Tilbake til listen

RATT, SERVOSTYRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Justering av ratthøyde og -dybde

Trykk ned spaken 1 og sett rattet i passende stilling.

Trekk deretter spaken helt opp, forbi motstandspunktet for å låse rattet.

Kontroller at rattet er skikkelig låst.

Av hensyn til sikkerheten skal rattet bare justeres når kjøretøyet står stille.

Oppvarmet ratt

(kjøretøyavhengig)

Denne funksjonen varmer opp rattet 2.

Virkemåte

Når områdene er varmet opp til innstilt temperatur, regulerer funksjonen temperaturen i ca. 30 minutter før den slås av automatisk.

Aktivere funksjonen

Slå på tenningen og trykk på bryteren 3 til varsellampen i bryteren lyser.

Deaktivere funksjonen

- Automatisk:

Funksjonen slås av automatisk etter reguleringsfasen på ca. 30 minutter. Varsellampen i bryteren 3 fortsetter å lyse.

Merk: Hvis funksjonen har slått seg av automatisk, kan du starte den på nytt ved å trykke to ganger på 3.

Hvis du ikke trykker flere ganger på 3, reaktiveres funksjonen neste gang du slår på tenningen.

- Manuelt:

Trykk på 3 hvis du vil slå av funksjonen under reguleringsfasen. Indikatorlyset i bryteren 3 slukner.

Servostyring

Kjør aldri med et utilstrekkelig ladet batteri.

Variabel servostyring

Det variable servostyringssystemet har et elektronisk kontrollsystem som tilpasser hjelpenivået til kjørehastigheten.

Det forenkler styringen ved parkeringsmanøvrer (mer komfort), mens kraften som er nødvendig for å styre øker progressivt etter hvert som hastigheten stiger (bedre sikkerhet ved høy hastighet).

Spesialfunksjon for Stop and Start

Når motoren er i ventemodus, fungerer ikke lenger servostyringen. I dette tilfellet går den tilbake til opprinnelig status når motoren startes på nytt, eller når hastigheten overskrider 1 km/t (bakke, helling osv.).

Merk: Avhengig av kjøremodusen velges servostyring i menyen ”MULTI-SENSE” (MULTI-SENSE).

Ikke la rattet være i fullt utslag når du har parkert.

Det er fortsatt mulig å vri på rattet når motoren er stanset, eller hvis det er en systemfeil. Det kreves imidlertid mer kraft.

Slå aldri av tenningen når du kjører i nedoverbakke, og unngå å gjøre det ved normal kjøring (servostyring og servobrems vil ikke fungere).