STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kortet må være satt inn i registreringssonen 1.

For å starte:

- Biler med automatisk girkasse, i stilling P: Trykk på bremsepedalen, trykk på knappen 2 og slipp bremsepedalen når motoren har startet.

- Biler med manuell girkasse: Trykk på bremsepedalen, trykk på knappen 2 og slipp bremsepedalen når motoren har startet. Hvis et gir er aktivert, trykker du også på clutchpedalen.

Spesialfunksjoner

- Hvis en av startbetingelsene ikke er oppfylt, vises meldingen ”Trå på brems + start” eller ”Trå inn clutch + START” eller ”Velg girkasse posisjon P” i instrumentpanelet.

- I enkelte tilfeller må du bevege litt på rattet mens du trykker på startknappen 2 for å låse opp rattstammen. Meldingen ”Vri på ratt + start” varsler deg om dette.

Merk: på biler med manuell girkasse vises meldingen Trå inn clutch i instrumentpanelet hvis motoren stopper. Trykk clutchpedalen helt inn for å starte motoren på nytt.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

LPG-modeller

Motoren startes alltid med bensin.

Når drivstofftanken er tom, kan ikke kjøretøyet starte eller kjøre kun i LPG-modus.

To-drivstoff-drift med LPG/bensin krever tilstedeværelse av bensin (for start, hurtig akselerasjon, lave temperaturer m.m.).

Hvis den oransje varsellampen vises på instrumentpanelet og et pip høres, må tanken fylles med drivstoff så snart som mulig.

Du finner mer informasjon om LPG-versjoner SPESIELLE FUNKSJONER FOR LPG-VERSJONER.

Slå aldri av tenningen før kjøretøyet har stanset helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og strammere lenger fungere.

Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.

Førerens ansvar ved parkering eller stans av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan ta vare på seg selv være alene i bilen, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer, eller ved å låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Håndfri start med åpen bakluke

I dette tilfellet bør ikke kortet være plassert i bagasjerommet for å hindre fare for tap.

Bruk av tilbehør

(slå på tenningen)

Når du har låst opp bilen og satt deg inn i den, kan du begynne å bruke noen av funksjonene (radio, navigasjon, viskere osv.).

Hvis du vil bruke de andre funksjonene, må kortet befinne seg i kupéen. Deretter trykker du på knappen 2 uten å trykke inn pedalene.

Funksjonsfeil

I enkelte tilfeller kan det hende at håndfrikortet ikke fungerer:

- kortbatteriet er tomt osv.

- I nærheten av apparater som bruker den samme frekvensen som kortet (skjerm, mobiltelefon, videospill osv.);

- kjøretøyet befinner seg i et område med høy elektromagnetisk stråling.

Meldingen Plasser kort på sonen + start vises i instrumentpanelet.

Trykk inn bremse- eller clutchpedalen, og plasser kortet 5 (knappsiden) på det angitte området 4. Trykk på knappen 2 for å starte motoren. Meldingen forsvinner.

Forutsetninger for å stanse motoren

Bilen må stå i ro med girspaken i stilling P (automatisk girkasse).

Sett kortet i leseren og trykk på knapp 2: Motoren stanser. Rattstammen låses når du åpner en dør eller låser bilen.

Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupéen eller hvis kortet har tomt batteri når kjøretøyet står stille og du forsøker å stanse motoren, vises meldingen ”Nøkkelkort usynl press/hold START” i instrumentpanelet. Trykk på knappen 2 i minst tre sekunder.

Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupeen, må du finne det igjen før du trykker inn knappen. Det er ikke mulig å starte motoren igjen uten kortet.

Når du stanser motoren, kan eventuelt tilbehør (radio osv.) fortsatt brukes i ca. 10 minutter.

Når førerdøren åpnes, slås tilbehøret av.

Slå aldri av tenningen før kjøretøyet har stoppet helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og strammere lenger fungere.

Kontroller at motoren er slått helt av før du forlater kjøretøyet, og sjekk at du har med deg kortet.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Fjernstart av motoren

Denne funksjonen brukes til fjernstart av motoren.

Initialisering

Start motoren ved å trykke på opplåsingsknappen 7 og deretter på fjernstartknappen to ganger etter hverandre i 2 sekunder hver gang 6 (avhengig av utstyrsnivå). Tiden mellom de to trykkene må være mindre enn 5 sekunder. Varsellampene tennes i 3 sekunder for å bekrefte systemtilbakestillingen.

Merk: når funksjonen er aktivert, kan den ikke deaktiveres.

Vi anbefaler deg å kontakte en godkjent forhandler.

Bruk

Når du skal starte motoren med fjernkontrollen, trykker du på låseknappen 8 og deretter innen 2 sekunder på fjernstartknappen 6 i ca. 2 sekunder. Varsellampene tennes i 3 sekunder og motoren starter.

Motoren går i 5 minutter. Når motoren har startet, kan du legge til ytterligere 5 minutter ved å trykke en gang til på 8 låseknappen og deretter på den eksterne startknappen 6. Varsellampene tennes i 3 sekunder for å bekrefte at funksjonen er forlenget.

Med denne funksjonen kan du også programmere start av motoren for å varme opp eller lufte kupeen opptil 24 timer før du skal bruke kjøretøyet.

Konfigureringen og programmeringen utføres via multimedieskjermen 9 (kjøretøyavhengig). Du finner mer informasjon i multimedieinstruksjonene.

Ekstern motorstartytelse varierer i henhold til omgivelsene, som:

- hindringer, bygninger, vegger, andre kjøretøy og så videre;

- forstyrrelser i radiofrekvensen (TV, radio, mobiltelefoner, andre fjernkontroller osv.);

- tilstanden til nøkkelen/kortbatteriet

Forutsetninger for fjernstart av motoren:

- Girspaken må være i P eller N på biler med automatisk girkasse.

- tenningen er slått av.

- Panseret må være lukket.

- Alle åpneelementer (dører og bagasjerom) må være lukket og låst når du forlater kjøretøyet.

- Under ekstreme værforhold kan det hende at programmert fjernstart av motoren ikke fungerer.

Hvis én av disse betingelsene ikke er innfridd, blinker lampene i rundt 3 sekunder.

Dersom funksjonen blir brukt, må du slå av strømforbrukere (som vindusviskere, utvendig belysning, radio, oppvarmede seter, oppvarmet ratt osv.) og koble fra alt tilbehør før du forlater kjøretøyet.

Fare for brann.

Ikke bruk funksjonen for fjernstart av motoren hvis:

- Kjøretøyet står i en garasje eller i et trangt rom.

Fare for forgiftning eller kvelning av eksosutslipp.

- Kjøretøyet er dekket av en presenning e.l.

Fare for brann.

- Panseret er åpent eller er i ferd med å åpnes.

Fare for brannskader eller alvorlig personskade.

I enkelte land kan fjernstartfunksjonen eller programmeringen være forbudt gjennom lovgivning og/eller av aktuelle forskrifter.

Gjør deg kjent med lovgivningen og/eller de aktuelle forskriftene for det aktuelle landet før du bruker denne funksjonen.