STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Starte motoren

For å starte:

På biler med automatisk girkasse og mekanisk spak, settes girspaken til P.

Bensinversjoner

- Kjør startmotoren uten å gi gass;

- Slipp nøkkelen så snart motoren starter.

É Dieselmodeller

- Vri tenningsnøkkelen til ON 2, og hold den der til varsellyset for motorforvarming slukker.

- Vri nøkkelen til START 3 uten å trykke inn gasspedalen.

- Slipp nøkkelen så snart motoren starter.

Spesiell merknad: hvis du skal starte motoren i svært lav temperatur (under - 10 °C), bør du holde clutchpedalen inne til motoren starter.

Stanse motoren

Når motoren går på tomgang, vrir du nøkkelen til LOCK 0.

Merk: på biler med manuell girkasse vises meldingen ”Trå inn clutch” i instrumentpanelet hvis motoren stopper. Trykk clutchpedalen helt inn for å starte motoren på nytt.

Slå aldri av tenningen før kjøretøyet har stoppet helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og strammere lenger fungere.

Ikke start motoren mens du triller fritt nedover en helling. Det er fare for at servostyringen ikke aktiveres. Det er fare for ulykker.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

LPG-modeller

Motoren startes alltid med bensin.

Når drivstofftanken er tom, kan ikke kjøretøyet starte eller kjøre kun i LPG-modus.

To-drivstoff-drift med LPG/bensin krever tilstedeværelse av bensin (for start, hurtig akselerasjon, lave temperaturer m.m.).

Hvis den oransje varsellampen vises på instrumentpanelet og et pip høres, må tanken fylles med drivstoff så snart som mulig.

Du finner mer informasjon om LPG-versjoner SPESIELLE FUNKSJONER FOR LPG-VERSJONER.

Slå aldri av tenningen før kjøretøyet har stanset helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og strammere lenger fungere.

Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.

Førerens ansvar ved parkering eller stans av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan ta vare på seg selv være alene i bilen, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer, eller ved å låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.