KJØRETØYETS IDENTIFIKASJONSSKILT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informasjonen som vises på kjøretøyets identifikasjonsskilt, bør oppgis i all kommunikasjon eller alle bestillinger.

Plasseringen av informasjonen er avhengig av kjøretøyet.

Kjøretøyets identifikasjonsskilt A

1 Produsentnavn.

2 EC-designnummer eller godkjenningsnummer.

3 Identifikasjonsnummer.

Avhengig av kjøretøyet finner du også denne informasjonen på merket B.

4 MMAC (Maksimal tillatt bruttovekt).

5 MTR (Tillatt vogntogvekt).

6 MMTA (Maximal tillatt vekt aksel) foraksel.

7 MMTA bakaksel.

8 Reservert for tilknyttede eller ekstra oppføringer.

9 Dieseleksosutslipp.

Avhengig av kjøretøyet vises ikke denne informasjonen på produsentskiltet, men på etiketten for motorrøykopasitet SPESIELLE FUNKSJONER FOR DIESELMODELLER: Partikkelfilter.

10 Lakkreferanse (fargekode).