Tilbake til listen

JUSTERING AV FRONTLYSENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bryteren A brukes til å justere høyden på frontlysene i forhold til lasten.

Slå på nærlyset og trykk eller løft bryteren A så mange ganger som behøves for å få en riktig/ønsket stilling på instrumentpanelet.

Merk: Hver gang du starter motoren vises den valgte stillingen i instrumentpanelet i ca. 30 sekunder og 5 sekunder etter hvert trykk på bryter A (kjøretøyavhengig).

Eksempler på posisjoner for å justere kontroll A i henhold til lasten

Fører alene eller med passasjer foran

0

Alle seter opptatt

1

Fører med passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt

3

Fører uten passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt

4

* avhengig av kjøretøymodell

Tabellen nedenfor gir noen eksempler. I alle tilfeller må du justere kontrollen A i henhold til kjøretøybelastningen slik at du ser veien, og slik at andre førere ikke blendes.