RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjøretøyet ditt oppfyller kriteriene for resirkulering og gjenvinning av kjøretøyer ved slutten av levetiden. Disse gjelder fra 2015.

Noen av komponentene i kjøretøyet er utformet slik at de kan resirkuleres på et senere tidspunkt.

Disse komponentene kan også demonteres for å samles og gjenvinnes i resirkuleringsnettverk.

I tillegg er kjøretøyet, i kraft av sin utforming, moderate drivstofforbruk og opprinnelige innstillinger, også i overensstemmelse med aktuelle forskrifter mot forurensning. Produsenten arbeider aktivt med å redusere forurensende eksosutslipp og å spare energi. Men forbruket til kjøretøyet ditt og nivået på forurensende eksosutslipp er også ditt ansvar. Sørg for at det vedlikeholdes og brukes på rett måte.

Vedlikehold

Vær oppmerksom på at eieren av kjøretøyet risikerer strafferettslige reaksjoner ved brudd på lover og forskrifter om forurensning.

Hvis du skifter motoren, systemet for drivstofftilførsel eller eksoskomponenter, og erstatter det med andre komponenter enn de som opprinnelig er anbefalt av produsenten, kan det endre kjøretøyet på en slik måte at det ikke lenger er i samsvar med lover og forskrifter om forurensning.

Få kjøretøyet justert og kontrollert av en autorisert forhandler i samsvar med instruksjonene i vedlikeholdsplanen. De har alt utstyret som er nødvendig for å sikre at kjøretøyet opprettholder sin opprinnelige standard.

Motorjusteringer

- Tennplugger: Spesifikasjonene fra vår utviklingsavdeling må overholdes nøye for å sikre optimal drivstofføkonomi, effektivitet og ytelse.

Hvis du skal skifte tennplugger, må du bruke merke, type og åpning som er spesifisert for motoren din. Kontakt en autorisert forhandler for dette.

- Tenning og tomgangshastighet: Ikke nødvendig med justering.

- Luftfilter, drivstoffilter: Et tett element reduserer ytelsen. Det må skiftes.

Eksosovervåkingssystem

Eksosovervåkingssystemet registrerer feil i kjøretøyets antiforurensningssystem for eksosgass.

Hvis det oppstår feil i dette systemet, kan det lekke ut giftige stoffer i atmosfæren eller føre til mekaniske skader.

Ä Varsellampen i instrumentpanelet viser mulig feil i systemet:

Denne tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes.

- Hvis den lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig;

- Hvis lampen blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

REAGENSTANK