Tilbake til listen

”HÅNDFRITT” KORT: Superlåsing

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis kjøretøyet har en funksjon for superlåsing, kan du låse åpneelementene og hindre at dørene kan låses opp med de innvendige håndtakene (for eksempel ved å knuse vinduet og forsøke å åpne døren fra innsiden).

Aktivere superlåsing

Trykk på knappen 2 raskt to ganger etter hverandre.

Låsing bekreftes av to sakte blink og tre hurtige blink av varselblinklysene og sideblinklysene.

Avhengig av kjøretøyet felles sidespeilene automatisk inn når kjøretøyet låses BAKSPEIL.

Deaktivere superlåsing

Trykk på 1-knappen.

Varselblinklysene blinker én gang for å vise at dørene er låst opp.

Bruk aldri superlåsing hvis noen fortsatt er i kjøretøyet.