Tilbake til listen

BAKLYS OG SIDELYS: Skifte pærer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

LED-sidelys/-bremselys 1

Kontakt en autorisert forhandler.

Retningsvisere 2

- Åpne bagasjerommet;

- fjern kledningen 3

- skru ut mutteren 4

- løsne lykten fra utsiden av kjøretøyet ved å dra mot baksiden;

- Fjern pæreholderen 5 ved å skru den ut en kvart omgang. Skift deretter pæren.

Pæretype: WY16W.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for personskade.

For å følge gjeldende lovgivning, eller som en forholdsregel, kan du skaffe deg et nødsett fra din godkjente forhandler med reservepærer og -sikringer.

Montering

Sett den på plass i omvendt rekkefølge, påse at du ikke skader ledningsnettet.

Tåkelys og LED-ryggelys 6

Kontakt en autorisert forhandler.

Høytmontert LED-bremselys 7

Kontakt en godkjent forhandler.

LED-lys for nummerskilt 8

(kjøretøyavhengig)

Kontakt en godkjent forhandler.

Lys på nummerskilt 9

- Lampen løsnes ved å trykke på tappen 10.

- ta av lyktedekselet for å komme til pæren.

Pæretype: W5W.

LED sidelys11

Kontakt en godkjent forhandler.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for personskade.