Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE, MANUELL GIRSPAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak 1

P: Park

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

4-skjermen i instrumentpanelet viser hvilket gir som er valgt med girspaken 1 eller giret som er valgt i manuell modus.

Merk: trykk på 2-knappen for å gå ut av stillingen P eller for å skifte fra stilling D eller N til stilling R eller P.

Bruk

Sett girspaken 1 i P og start motoren.

For å flytte ut av posisjon P må du trykke bremsepedalen før du trykker på opplåsingsknappen 2.

Plasser foten på bremsepedalen (varsellampen 3 på skjermen slukkes) og flytt girspaken fra stilling P.

Koble bare inn D eller R når kjøretøyet er stoppet med foten på bremsen og gasspedalen sluppet.

Kjøring i automatisk modus

Flytt spaken 1 til stilling D.

Under de aller fleste kjøreforhold trenger du ikke lenger å bruke girspaken. Girskift skjer automatisk, til riktig tid og ved egnet turtall fordi automatikken tar hensyn både til belastning, veiprofil og kjørestil.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trykk gasspedalen bestemt helt inn.

Dermed kan du gire ned til det optimale giret innenfor motorens kapasitet.

Girskiftspaker 5 og 6

Når girspaken står i stilling D, kan du gire opp og ned med rattkontrollene 5 og 6 (avhengig av kjøretøymodell).

5: skift til et lavere gir.

6: skift til et høyere gir.

P, N og R er ikke tilgjengelige med rattkontrollene.

Kjøring i manuell modus

Når du kjører i stilling D, kan du skifte til manuell kjøremodus med velgerne 5 og 6 på rattet. Du kan velge mellom to manuelle kjøremoduser (kjøretøyavhengig):

- Den ”midlertidige” manuelle modusen kan brukes til å fremtvinge et girskift ved å trykke kort på én av de to velgerne. Kjøremodus D og valgt gir vises i instrumentpanelet.

Merk: girkassen går tilbake til automatisk modus D automatisk hvis du ikke har valgt et optimalt gir, eller hvis rattkontrollene ikke er brukt i løpet av en bestemt periode.

- Du kan aktivere en permanent manuell modus ved å trykke inn og holde én av girvelgerne. Kjøremodus M og giret som er valgt vises via 7-indikatoren i instrumentpanelet.

Merk: du kan gå tilbake til automatisk modus ved å trykke inn og holde den høyre rattkontrollen. Automatisk modus D vises i instrumentpanelet.

Ved alle situasjoner:

- trykk på venstre rattkontroll for å gire ned;

- trykk på høyre rattkontroll for å gire opp.

Merk: avhengig av visningen, foreslår indikatorene + og - eller og å gire opp eller ned.

Spesielle tilfeller

Under bestemte kjøreforhold kan det hende at det automatiske systemet skifter gir av seg selv (f.eks. for motorbeskyttelse, aktivering av det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) osv.).

På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Spesielle omstendigheter

- Hvis veitypen eller værforholdene (bratte oppoverbakker, plutselige nedoverbakker, dyp snø, sand eller søle) gjør det vanskelig å bli værende i automatisk modus (kjøretøyavhengig), anbefaler vi å skifte til manuell modus med rattkontrollene. Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du klatrer, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

- Når du starter motoren i kaldt vær, bør du vente et par sekunder før du flytter girspaken fra stilling P eller N og setter den i D eller R for å ikke kvele motoren.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Parkere kjøretøyet

Når kjøretøyet er stanset, flytter du girspaken til stilling P mens du holder foten på bremsepedalen. Girkassen er i nøytral og kjørehjulene er mekanisk låst av drivakselen.

Påse at den elektroniske parkeringsbremsen er koblet inn.

Posisjonen P må bare være aktivert når kjøretøyet står stille.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander i veien) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. en deformert aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen ”Skontroluj skrzynię biegów vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det har oppstått en feil.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig;

- Hvis meldingen ”Przegrzanie skrzyni biegów vises i instrumentpanelet mens du kjører, må du stanse så snart som mulig og la girkassen kjøle seg ned og vente til meldingen forsvinner.

- Feilsøking på et kjøretøy med automatisk girkasse TAUING: Motorhavari.

Hvis du kjører i gang med girspaken låst i P og du trykker inn bremsepedalen (f.eks. batterifeil), er det mulig å løsne girspaken manuelt for å hindre blokkering av drivhjulene. Girspaken kan frigjøres ved å løsne den nederste delen av mansjetten og trykke på 9-knappen samtidig som du trykker på 8-knappen på girspaken og flytter den til stilling N.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.