”AUTOHOLD”-FUNKSJON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når bilen stanser (f.eks. ved rødt lys, foran et kryss, trafikkork, etc.), sørger denne funksjonen for bremsekraft selv om føreren slipper bremsepedalen.

Når føreren velger et gir og trykker inn gasspedalen, frigis denne bremsekraften igjen.

Aktivering

Trykk på bryteren 2.

Varsellampen 2 i bryteren 1 tennes for å bekrefte at funksjonen er aktivert.

Deaktivering

Trykk inn bremsepedalen og 2-bryteren samtidig.

Varsellampen 2 i bryteren 1 forsvinner for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Hvis bremsekraften opprettholdes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk hvis:

- Føreren går ut av bilen;

eller

- Kjøretøyet står stille i mer enn ca. tre minutter.

Betingelser for å opprettholde bremsekraften

Følgende betingelser må være oppfylt:

- Setebeltet på førersiden er festet

og

- Den elektroniske parkeringsbremsen er løsnet;

og

- Kjøretøyet står ikke stille i en bratt bakke.

Varsellampen i instrumentpanelet bekrefter at bremsekraften opprettholdes.

Betingelser for å avbryte bremsekraften

Følgende betingelser må være oppfylt:

- Føreren setter girspaken i et gir og gir et tilstrekkelig trykk på gasspedalen;

eller

- Føreren deaktiverer funksjonen.

Varsellampen slukkes i instrumentpanelet.

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som var innstilt da motoren sist ble stanset.

Den elektroniske parkeringsbremsen kan brukes til å hindre at kjøretøyet beveger seg. Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert.

Varsellampen på bryteren 2 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er satt på, og den slukkes når dørene låses. Avhengig av kjøretøymodellen er det plassert et klistremerke på den øvre delen av frontruten for å minne deg på dette.

ANVÄNDA DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN OCH FUNKTIONEN AUTOHOLD