Tilbake til listen

KLIMAANLEGG: Programmering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når motoren går og bilen står i ro, bruker du multimedieskjermen 1 til å velge ”Innstillinger”, fanen ”Bil” og deretter menyen ”Programmering elbil” og fanen ”Klimaanlegg” 4.

Stille inn starttiden for funksjonen

Trykk på ”Rediger” 3 for å komme til komfortinnstillingene.

Du kan lagre flere komfortprogrammer.

Fra denne menyen kan du justere temperaturen 2 og aktivere/deaktivere de lagrede programmene.

Velg hvilket programmert tidspunkt 6 du vil endre for å få tilgang til innstillingene.

Merk:

- Du kan deaktivere komfortprogrammene ved å trykke på ” OFF”.

- Minimumstiden mellom hvert program er to timer.

- Valgt temperatur vises på menyen 5.

Programmerte klokkeslett vises i området A.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Programaktivering

Funksjonen utløses to timer før den programmerte timen slik at en komfortabel temperatur oppnås, hvis:

- bilen er koblet til den elektriske tilførselen;

- Panseret må være lukket;

- ladenivået for fremdriftsbatteriet er over 20 %;

- dørene er lukket og låst;

- motoren er stoppet.

Varsellyset tennes i instrumentpanelet.

Umiddelbar aktivering av klimaanlegget

Det er mulig å gjennomføre øyeblikkelig start av klimaanlegget hvis:

- Panseret må være lukket;

- ladenivået for fremdriftsbatteriet er over 40 %;

- dørene er lukket og låst;

- motoren er stoppet.

Når motoren går og bilen står i ro, bruker du multimedieskjermen 1 til å velge ”Innstillinger”, fanen ”Bil” og deretter menyen ”Programmering elbil” og fanen ”Klimaanlegg” 4. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Stoppe det programmerte klimaanlegget

Klimaanlegget stopper automatisk ca. ti minutter etter den angitte sluttiden.

Funksjonen kan imidlertid deaktiveres eller reaktiveres hvis:

- ladekontakten er koblet fra;

- Ladenivået for batteripakken er under 20 %.

Merk: Endringer utført innen to timer før en programmert start må avlyses og omprogrammeres for å kunne registreres.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.