Den tennes i modus ECO når ”Trill fritt i modus ECO er aktivert (ON) i brukerinnstillingene.

Fargen på varsellampen dempes når kjøretøyet ikke triller fritt.

Denne varsellampen lyser sterkt når kjøretøyet triller fritt (automatisk nøytral).

Du finner mer informasjon under ”Kjøreanbefaling, ECO-kjøring” i Del 2.

Order: 
390
Image: 
Model: