Tilbake til listen

BARNESETER: festing ved bruk av ISOFIX-systemet

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

² Sete der et barnesete ikke kan festes.

Barnesete festet ved bruk av ISOFIX-systemet

Sete som tillater at et ISOFIX- eller i-Size-barnesete festes.

± For- og sidesetene er utstyrt med et festepunkt der et fremovervendt universelt ISOFIX-barnesete kan festes. Festepunktene for forsetet er plassert på passasjerseteryggen og på seteryggen bak for baksetene.

For passasjersetet foran anbefales det å bruke et barnesete med gulvstøtte for å unngå å utløse advarselssignalet for setebeltet.

Hvis du bruker et barnesikringssystem som ikke er godkjent for dette kjøretøyet, vil det ikke beskytte babyen eller barnet på riktig måte. Det kan medføre alvorlig eller dødelig skade.

Hvis du monterer et ISOFIX-sete i det venstre baksetet, kan ikke setet i midten brukes. Setet i midten er da ikke lenger tilgjengelig og kan ikke brukes.

FARE FOR DØDSFALL ELLER ALVORLIG PERSONSKADE:

Når du har montert et bakovervendt barnesete i passasjersetet foran, må du kontrollere at airbag på passasjersiden har blitt deaktivert SYSTEM FOR REGISTRERING AV PASSASJER BARNESIKKERHET: deaktivere, aktivere airbag for passasjer foran.

Ikke monter et barnesete når den store seteryggen er i foldet stilling.

Fest alltid barnesetet i et baksete når det er mulig.

Hvis du skal montere et ISOFIX-sete i dette setet, må du løsne det midtre setebeltet for hånd før du fester boltene.

Tabellen nedenfor oppsummerer informasjonen som allerede er vist i diagrammet på forrige side, for å sikre at gjeldende regler overholdes.

Type barnesete

Barnets vekt

Størrelse på sete [feste]

Passasjersete foran

Sidebakseter

Midtre baksete

Med airbag deaktivert

Med airbag aktivert

Bærebag festet på tvers i kjøretøyet

Gruppe 0

< 10 kg

L1 [F]

L2 [G]

X

X

IL (2)

X

Bakovervendt skallsete

Gruppe 0 eller 0 +

< 13 kg

R1 [E]

IL (1) (3)

X

IL (4)

X

Bakovervendt sete

Gruppe 0+ og 1

< til 13 kg og 9 til 18 kg

R3 [C]

R2 [D]

IL (1) (3)

X

IL (4)

X

Fremovervendt sete

Gruppe 1

9 til 18 kg

F3 [A]

F2 [B]

F2X [B1]

IUF - IL

(3)

X

IUF - IL

(4) (5)

X

Barnepute

Gruppe 2 og 3

15 til 25 kg og 22 til 36 kg

B2

IUF - IL

(3)

X

IUF - IL

(4) (5)

X

Sete i-Size

I - U (1) (3)

X

I - U (4) (5)

X

X = Sete ikke egnet for montering av barneseter.

U = Sete der et barnesete med universell godkjenning kan festes ved å bruke setebeltet. Kontroller at det kan festes.

IUF/IL = Sete der et barnesete med universell / delvis universell eller kjøretøybestemt godkjenning kan monteres ved hjelp av ISOFIX-systemet (kjøretøyavhengig). Kontroller at det kan monteres.

(2) En bærebag kan monteres på tvers i kjøretøyet og går over minst to seter. Plasser barnet med føttene nærmest døren.

(3) Hev setet så mye som mulig, og plasser det så langt tilbake som mulig mens du vipper seteryggen litt (ca. 25°).

(4) Sett om nødvendig bilsetet så langt tilbake som mulig. For å kunne sette inn et bakovervendt barnesete, skal forsetet flyttes så langt frem som mulig. Flytt forsetet tilbake så langt det går, men uten at det berører barnesetet.

(5) Nakkestøtten på baksetet der du vil plassere barnesetet må alltid tas av. Dette må gjøres før du monterer barnesetet. Flytt setet foran barnet forover, og still seteryggen forover for å unngå kontakt mellom setet og barnets ben.

Størrelsen på ISOFIX-barnesetet er vist med en bokstav:

- F3, F2, F2X [A, B, B1]: for forovervendte seter i gruppe 1 (fra 9 til 18 kg);

- [B2]: barneseter i gruppene 2 og 3 (15 til 25 kg og 22 til 36 kg);

- R3, R2 [C, D]: bakovervendte seter eller skallseter i gruppe 0+ (under 13 kg) eller gruppe 1 (9-18 kg);

- R1 [E]: bakovervendt skallseter i gruppe 0 (under 10 kg) eller 0+ (under 13 kg);

- L1, L2 [F, G]: bærebager i gruppe 0 (mindre enn 10 kg).

(1) FARE FOR DØDSFALL ELLER ALVORLIG PERSONSKADE: Når du har montert et forovervendt barnesete i dette setet, må du alltid kontrollere at kollisjonsputen til forsetet på passasjersiden er deaktivert SYSTEM FOR REGISTRERING AV PASSASJER BARNESIKKERHET: deaktivere, aktivere airbag for passasjer foran.