BARNESETER: fastgjøring med setebelte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tabellen under oppsummerer informasjonen fra diagrammet på neste side, for å sikre at gjeldende regler overholdes.

Femseters modell

Type barnesete

Barnets vekt

Passasjersete foran

Sidebakseter

Midtre baksete

Med airbag deaktivert

Med airbag aktivert

Bærebag festet på tvers i kjøretøyet

Gruppe 0

< 10 kg

X

X

U (2)

U (2)

Bakovervendt skallsete

Gruppe 0 eller 0 +

< 10 kg og < 13 kg

U (1) (5)

X

U (3)

U (3) (6)

Skallsete/bakovervendt sete

Gruppe 0+ og 1

< til 13 kg og 9 til 18 kg

U (1) (5)

X

U (3)

U (3) (6)

Fremovervendt sete

Gruppe 1

9 til 18 kg

U (5)

X

U (4)

U (4) (6)

Barnepute

Gruppe 2 og 3

15 til 25 kg og 22 til 36 kg

U (5)

X

U (4)

U (4)

(1) FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE: etter å ha montert et bakovervendt barnesete i dette setet, må du sørge for at passasjer airbag foran er deaktivert SYSTEM FOR REGISTRERING AV PASSASJER BARNESIKKERHET: deaktivere, aktivere airbag for passasjer foran.

X = Sete ikke egnet for feste av barnesete av denne typen.

U = Sete der et barnesete med universell godkjenning kan festes ved å bruke setebeltet. Kontroller at det kan festes.

(2) En bærebag kan monteres på tvers i kjøretøyet og går over minst to seter. Plasser barnet med føttene nærmest døren.

(3) Sett om nødvendig bilsetet så langt tilbake som mulig. For å kunne sette inn et bakovervendt barnesete, skal forsetet flyttes så langt frem som mulig. Flytt forsetet tilbake så langt det går, men uten at det berører barnesetet.

(4) Nakkestøtten på baksetet der du vil plassere barnesetet må alltid tas av. Dette må gjøres før du monterer barnesetet. NAKKESTØTTER BAK. Flytt setet foran barnet forover, og still seteryggen forover for å unngå kontakt mellom setet og barnets ben.

(5) Hev setet så mye som mulig, og plasser det så langt tilbake som mulig mens du vipper seteryggen litt (ca. 25°).

(6) FARE FOR DØDSFALL ELLER ALVORLIG PERSONSKADE: Du må aldri montere et barnesete med gulvstøtte.

³ Undersøk tilstanden til airbag før plassering av et barnesete eller før en passasjer får bruke setet.

² Sete ikke egnet for festing av barneseter.

Barnesete festet ved å bruke beltet

¬ Et sete hvor du kan montere et barnesete med generell godkjenning og feste det ved hjelp av et setebelte.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE: etter å ha montert et bakovervendt barnesete i dette setet, må du sørge for at passasjer airbag foran er deaktivert SYSTEM FOR REGISTRERING AV PASSASJER BARNESIKKERHET: deaktivere, aktivere airbag for passasjer foran.

Hvis du bruker et barnesikringssystem som ikke er godkjent for dette kjøretøyet, vil det ikke beskytte babyen eller barnet på riktig måte. Det kan medføre alvorlig eller dødelig skade.

Sjekk at barnet alltid er festet, og at beltet eller sikkerhetsselen som brukes, er riktig på plass og justert SETEBELTER.

Juster seteposisjonen ved behov i henhold til dette.

Ikke monter et barnesete når den store seteryggen er i foldet stilling.