FUNKSJONSFEIL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med følgende råd kan du utføre raske og midlertidige reparasjoner. Av hensyn til sikkerheten bør du alltid kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig.

FEIL

MULIGE ÅRSAKER

NØDVENDIG TILTAK

Kan ikke lade traksjonsbatteriet.

varsellampen for ladeluken blinker rødt.

Utetemperaturen er lavere enn -26 °C.

Lad kjøretøyet i et bedre egnet miljø. Ved behov TAUING: havari.

Ingen elektrisk strøm i veggkontakten eller dårlig tilkobling av kabelen i veggkontakten.

Kontroller installasjonen (sikring, programmerer osv.).

Kontroller tilkoblingene (ladekontakt, etc.) ELBIL: lading.

Kabelen er defekt.

Kontakt en autorisert forhandler for å skifte den.

Kan ikke lade traksjonsbatteriet.

varsellampen for ladeluken blinker blått.

Ladekabelen er ikke låst riktig til kjøretøyet.

Pass på at ladekabelen kobles riktig til bilen. ELBIL: lading.

FEIL

MULIGE ÅRSAKER

NØDVENDIG TILTAK

Det er ikke mulig å låse eller låse opp dørene med kortet.

Kortbatteriet er tomt.

Skift batteriet selv, eller få noen til å gjøre det. Du vil fortsatt kunne låse/låse opp bilen og starte motoren. LÅSE, LÅSE OPP DØRENE og STARTE, STANSE MOTOREN.

Bruk av apparater som bruker den samme frekvensen som fjernkontrollen (mobiltelefon osv.).

Slutt å bruke enhetene, eller bruk nøkkelen som fulgte med LÅSE, LÅSE OPP DØRENE.

Kjøretøyet befinner seg i en sone med høy elektromagnetisk stråling.

Sekundært 12 volts batteri er utladet.

Bruk nøkkelen som er integrert i kortet LÅSE, LÅSE OPP DØRENE.

Desynkronisering av kortet.

Lås opp førerdøren ved å sette nøkkelen integrert i kortet inn i dørlåsen LÅSE, LÅSE OPP DØRENEplasser deretter kortet på plasseringsområdet STARTE, STANSE MOTOREN og trykk på START-knappen for å synkronisere kortet.

Meldingen ”Sett kortet i nærheten av START-knappen” vises i instrumentpanelet.

Kortbatteriet er flatt eller kortet er ikke synkronisert.

Kontroller statusen til kortbatteriet, eller plasser kortet i plasseringsområdet STARTE, STANSE MOTOREN angitt for dette formålet.

FEIL

MULIGE ÅRSAKER

NØDVENDIG TILTAK

Det blir tungt å styre.

Servoen er overopphetet.

Kjør forsiktig med redusert hastighet og vær oppmerksom på hvor mye kraft du må bruke for å svinge med rattet.

Feil med den elektriske hjelpemotoren.

Feil i hjelpesystemet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Elektrisk utstyr

MULIGE ÅRSAKER

NØDVENDIG TILTAK

Vibrasjoner.

Dekkene er ikke fylt til riktig trykk, ikke balansert eller er skadet.

Kontroller dekktrykkene. Hvis trykket er normalt, må dekkene undersøkes av en godkjent forhandler.

Viskerne fungerer ikke.

Viskerbladene sitter fast.

Løsne bladene før du bruker viskerne.

Ødelagt sikring for vindusvisker.

Kontakt en godkjent forhandler.

Ødelagt sikring for bakrutevisker (intervall, midlertidig stoppet).

Skift sikringen, eller få den skiftet SIKRINGER.

Motorfeil.

Kontakt en godkjent forhandler.

Viskeren stopper ikke.

Feil med elektriske kontroller.

Kontakt en godkjent forhandler.

Retningsviserne blinker raskere.

Defekt pære.

Kontakt en godkjent forhandler.

Indikatorene fungerer ikke.

På én side:

Defekt pære.

Kontakt en godkjent forhandler.

På begge sider:

- det er gått en sikring;

Skift sikringen, eller få den skiftet SIKRINGER.

- feil med elektrisk kretsløp eller kontroll.

Skift: Kontakt en godkjent forhandler.

Elektrisk utstyr

MULIGE ÅRSAKER

NØDVENDIG TILTAK

Frontlysene

fungerer ikke.

Bare ett:

- Defekt pære;

Kontakt en godkjent forhandler.

- frakoblet ledning eller feilplassert kontakt.

Kontakt en godkjent forhandler.

Begge:

Sikringen er gått.

Skift sikringen, eller få den skiftet SIKRINGER.

Frontlysene slås ikke av.

Feil med elektriske kontroller.

Kontakt en godkjent forhandler.

Tegn til kondens i frontlyktene eller baklysene.

Kondensstriper kan være et naturlig fenomen forårsaket av temperaturvariasjoner og luftfuktighet.

I så fall forsvinner stripene etter hvert når lysene slås på.

Stoppet

MULIGE ÅRSAKER

NØDVENDIG TILTAK

Klimaanlegget og ventilasjonsviften slås på etter at tenningen er slått av eller når kjøretøyet lades.

Dette er ikke nødvendigvis en feil, kompressoren for klimaanlegget og ventilasjonsviften slås på for å regulere temperaturen i systemet når utvendig temperatur er lav.

Kompressoren for klimaanlegget og ventilasjonsviften slås på i mer enn 30 minutter når tenningen slås av.

Kontakt en godkjent forhandler.

Det programmerbare klimaanlegget fungerer ikke.

En av bruksbetingelsene er ikke oppfylt (traksjonsbatteriet er ikke ladet osv.).

KLIMAANLEGG: Programmering.

Kupéens klimaanlegg og oppvarmingsfunksjonene slås av uten inngripen fra brukeren selv om batteriet er tilstrekkelig ladet.

Dette er ikke nødvendigvis en feil, systemet slår seg av som standard for å bevare batteriets autonomi eller optimere oppladingen.

For å angi forlenget levetid i ombordmodus trykker du på Start-knappen uten å trykke inn bremsepedalen. Klimaanlegget stopper uansett etter noen minutter.

Du kan alltid aktivere systemet på nytt ved å trykke på kontrollene for klimaanlegget MANUELT KLIMAANLEGG AUTOMATISK KLIMAKONTROLL.

Elektrisk feil.

Kontakt en godkjent forhandler.