Tilbake til listen

VARSEL OM KJØREFELTSKIFTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved å bruke informasjon fra kameraet 1 varsler funksjonen føreren hvis de krysser en (kontinuerlig eller brutt) linje uten å aktivere blinklyset.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt korrigerer ikke kjøretøyets kjøreretning.

Aktivering/deaktivering

Før aktivering av funksjonen, fra modusen ”Bil” på multimedieskjermen 2, trykkes ”Kjøreassistanse” menyen, deretter menyen ”Filholder system” og velg ”Fil endrings advarsel”.

Trykk knappen 3 for å aktivere funksjonen.

Meldingen ”fil holder system aktivert” og varsellampen ”” vises på instrumentpanelet og bryter-varsellampen 3 lyser.

Hvis ingen sidefunksjon er valgt i menyen ”Filholder system”, når knappen 3 er trykket vises meldingen ”fil holder system ikke konfigurert” på instrumentpanelet.

For å deaktivere funksjonen, trykk på bryteren 3 eller velg bort ”Fil endrings advarsel” i menyen ”Filholder system”.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Hvis filholdervarsel var den eneste valgte sidefunksjonen, slukker bryter-varselslampen 3 og meldingen ”fil holder system deaktivert” vises.

Hvis funksjonen ”Forebygging av kjørefelt” er aktivert, vil det å velge bort filholdervarsel ikke påvirke systemets drift.

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises -varsellampen og de venstre og høyre linjene 4 i grått på instrumentpanelet.

Funksjonen er innstilt for å varsle føreren hvis

- hastigheten er mellom 65 km/t og 150 km/t (eller 160 km/t, avhengig av kjøretøyet);

og

- -varsellampen og de venstre/høyre linjeindikatorene 4 er hvite.

Funksjonen utløser et varsel hvis en linje krysses uten at retningslysene er aktivert.

Funksjonen varsler føreren:

- ved en vibrasjon i rattet;

og

- -varsellampen og 4 indikatoren for brutt linje skifter til rødt.

Midlertidig ikke tilgjengelig

Systemet slutter å være tilgjengelig hvis:

- Svært raskt skifte av kjørefelt;

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningslysene på én av sidene

- kraftig akselerasjon;

- bredden på kjørefeltet endres;

- det aktive nødbremsesystemet utløses.

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises -varsellampen og de venstre/høyre indikatorene i grått i instrumentpanelet.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset

- Varsellampen û lyser.

-varsellampen og de venstre/høyre linjeindikatorene skifter til grått i instrumentpanelet.

Innstillinger

Se i instruksjonene for multimedieskjermen hvordan du får tilgang til funksjonsinnstillingene 2:

- ”Varsling vibrasjoner”: Justere rattets vibrasjonsnivå:

- ”Lav”;

- ”Middels”;

- ”Høy”;

- Forventning om kjørefelt: Juster følsomhetsnivået for linjeregistrering. Det gjør du ved å velge:

- ”Sent”: linje oppdaget ved kryssing

- ”Standard”: linje oppdaget rett før kryssing

- ”Tidlig”: linje oppdaget i nærheten

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en driftsfeil, forblir venstre og høyre linjeindikator og varsellampen grå på instrumentpanelet.

I enkelte tilfeller vises de sammen med følgende melding:

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”;

eller

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

eller

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”.

Avhengig av kjøretøy vises, i tillegg til meldingen, ©-varsellampen i instrumentpanelet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.)

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- veimerkingene er uregelmessige eller vanskelige å skille (f.eks. delvis slettet, overdreven avstand, skadet veidekke osv.);

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

Risiko for falske alarmer eller manglende varsling

vingelvarning