Tilbake til listen

UTVENDIGE LYS OG SIGNALER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjørelys

Vri ringen 3 inntil symbolet AUTO er på motsatt side av merket 2.

Kjørelysene slås automatisk på når du starter motoren, uten at du foretar deg noe med spaken 1, og de slukkes når motoren stanses.

Sidelys

Vri ring 3 til symbolet står overfor merket 2.

Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

k Nærlys

Manuell drift

Vri ring 3 til symbolet står overfor merket 2.

Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Automatisk drift

Vri bryteren 3 til symbolet AUTO står på motsatt side av merket 2: Når motoren går, slår nærlysene seg automatisk av eller på avhengig av hvor lyst det er ute (dette gjøres uten at spaken 1 må betjenes).

Nærlysene slår seg på automatisk når vindusviskerne har gått et antall ganger (kjøretøyavhengig).

Hvis du kjører et venstrestyrt kjøretøy i et land med venstrekjøring (eller omvendt), må du justere lysene midlertidig under oppholdet JUSTERING AV HOVEDLYKTENE.

Før du kjører når det er mørkt, må du kontrollere at det elektriske utstyret fungerer som det skal, og eventuelt justere frontlysene (hvis kjøretøyet har mer last enn normalt).

Som en generell forholdsregel må du kontrollere at lysene ikke er tildekket (av smuss, søle, snø eller gjenstander som du transporterer).

Adaptivt frontlyktsystem

(kjøretøyavhengig)

Denne funksjonen justerer automatisk bredde og rekkevidde for frontlysene i henhold til hastighet og værforhold.

Vri ringen 3 inntil symbolet AUTO er på motsatt side av merket 2: motor på.

Denne funksjonen kan deaktiveres. Se multimedieinstruksjonene.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Kontroller automatiske lys” vises i instrumentpanelet, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Dårlig vær-funksjon

(kjøretøyavhengig)

Denne funksjonen er en del av det adaptive frontlyktsystemet. Dette erstatter bruk av tåkelysene foran. Dette kan aktiveres ved tåke eller snøvær eller hvis det er dårlig sikt.

For å aktivere denne funksjonen vrir du ringen 3 inntil symbolet AUTO vises på motsatt side av merket 2, trykk deretter på dreiebryteren for å bringe merket 4 på linje med symbolet 5.

Varsellampen tennes i instrumentpanelet.

Slå av lysene

For å deaktivere denne funksjonen vrir du ringen igjen for å bringe merket 4 på linje med symbolet 5.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Lysene for dårlig vær bak slås av når de utvendige lysene slås av.

Ekstra kurvelysfunksjon

(kjøretøyavhengig)

I et forovergir tilpasser denne funksjonen nær- eller fjernlysene for å forbedre sikten i en sving eller ved et kryss (avhengig av rattvinkelen).

á Fjernlys

Med motoren på og nærlysene på, trykk på spaken 1 (bevegelse A).

Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

For å gå tilbake til nærlysposisjon drar du spaken 1 mot deg en gang til.

Automatisk fjernlys

Dette systemet slår fjernlysene av og på automatisk (kjøretøyavhengig).

Den bruker et kamera plassert bak det innvendige bakspeilet for å oppdage kjøretøy som blir fulgt og de som kommer i motsatt retning.

Merk: Om natten, i byområder med gatebelysning, slås det automatiske fjernlyset automatisk av.

Fjernlyset slås automatisk på hvis:

- kupelyset er svakt;

- det ikke blir oppdaget andre kjøretøyer eller lys;

- kjøretøyets hastighet er over omtrent 40 km/t.

Hvis noen av forholdene ovenfor ikke er oppfylt, skifter systemet til nærlys.

Merk: sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens osv.).

Automatisk fjernlys (fortsettelse)

Aktivering/deaktivering

Aktivering av automatisk fjernlys:

Vri ringen 3 til symbolet AUTO er innrettet etter merket 2, og trykk på bryteren 6.

Indikatorlyset i instrumentpanelet tennes hvis nærlysene er på.

Deaktivering av automatisk fjernlys

Trykk på bryteren 6, varsellyset i instrumentpanelet slukkes.

Merk: Når du skyver spaken 1, deaktiveres funksjonen for automatisk fjernlys, varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet og fjernlyset slås på.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Skontroluj światła automat.” vises i instrumentpanelet, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Systemet kan få vansker under bestemte forhold, medregnet:

- ekstreme værforhold (regn, snø, tåke o.l.);

- hindringer foran frontruten eller kameraet;

- når bakenforliggende eller motgående kjøretøy har svakt eller skjult lys;

- feiljustering av frontlysene;

- reflekterende systemer;

- ...

Bruk av det bærbare navigasjonssystemet om natten, i frontruteområdet under kameraet, kan forstyrre bruken av den automatiske nedblendingen av fjernlyset (fare for refleks på frontruten).

Systemet for automatisk fjernlys skal ikke under noen omstendighet brukes til å erstatte førerens årvåkenhet og ansvar for kjøretøyets lys og tilpasning til lys, synlighet og trafikkforhold.

Slå av lysene

Lysene slukkes automatisk når førerdøren åpnes eller kjøretøyet låses eller ett minutt etter at motoren er slått av.

I dette tilfellet neste gang motoren starters, slås lysene på igjen i samsvar med posisjonen på ringen 3.

Lydsignal ved lys på

Hvis lysene er på etter at motoren er stanset og du åpner førerdøren, høres en varsellyd for å minne deg på at lysene fremdeles er på.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Kontroller Belysning” med varsellampen © vises og/eller varsellampen k blinker i instrumentpanelet, betyr det at det er en feil med lysene (kjøretøyavhengig).

Kontakt en autorisert forhandler.

Velkommen og adjø-funksjon

(kjøretøyavhengig)

Når funksjonen er aktivert, vil kjørelysene og de bakre sidelysene automatisk slå seg på automatisk når kortet registreres eller kjøretøyet låses opp.

De slås på automatisk:

- ca. 15 sekunder etter at de er slått på;

- når motoren startes, avhengig av stillingen til lysspaken;

eller

- når kjøretøyet låses.

Aktivere/deaktivere funksjonen

Se multimediehåndboken for aktivering eller deaktivering av den eksterne velkomsten.

”Følg meg hjem-belysning”

Med denne funksjonen kan du slå på sidelysene og nærlyset et kort øyeblikk (f.eks. for å få lys når du skal åpne en port).

Med motoren stoppet og lysene slått av, etter å ha åpnet førerdøren, ring 3 i posisjon AUTO, dra spaken 1 mot deg: Sidelysene og nærlysene slås på i ca. 30 sekunder sammen med varsellysene š og k i instrumentpanelet.

Du kan forlenge denne tiden ved å dra i spaken opptil fire ganger (total tid er begrenset til rundt to minutter).

Meldingen ” _ _ _” sammen med tiden lysene skal være på, vises i instrumentpanelet for å bekrefte denne handlingen.

Deretter kan du låse kjøretøyet.

Deaktivering av funksjonen ”Følg meg hjem-belysning”

For å slå av lysene før de slukkes automatisk dreier du ring 3 til en annen posisjon før du setter den tilbake til AUTO.

Merk: hvis funksjonen Velkommen og På gjensyn er aktivert, når motoren er slått av, må prosedyren for deaktivering av funksjonen ”Følg meg hjem-belysning” utføres før du trekker i spaken (ellers forblir lysene tent av Velkommen- og På gjensyn-funksjonen).

Tåkelys bak

For å aktivere denne funksjonen vrir du ringen 3 inntil symbolet AUTO vises på motsatt side av merket 2, trykk deretter på dreiebryteren for å bringe merket 4 på linje med symbolet 7.

Varsellampen tennes i instrumentpanelet.

Betjening av tåkelysene er avhengig av de valgte utvendige lyset, og indikatorlyset tenne i instrumentpanelet.

For å unngå å blende andre som bruker veien, må du huske å slå av dette lyset når det ikke er nødvendig lenger.

Slå av lysene

For å deaktivere denne funksjonen vrir du ringen igjen for å bringe merket 4 på linje med symbolet 7.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Tåkelysene bak slås av når lysene utvendig slås av.

Ved kjøring i tåke eller snøvær, eller ved transport av gjenstander som er høyere enn taket, tennes ikke hovedlyktene automatisk.

Tåkelysene styres av føreren. Indikatorlysene i instrumentpanelet viser deg om de er på (indikatorlyset er på) eller av (indikatorlyset er av).