ÅPNE OG LUKKE DØRENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Åpne fra utsiden

Fordører

Fordørene er utstyrt med håndtak som felles ut og inn automatisk i henhold til bilens status:

- Når du låser opp bilen, felles håndtakene ut slik at du får tilgang til bilen.

- Når du låser bilen, felles håndtakene inn.

- Håndtakene felles inn når kjørehastigheten er over 5 km/t.

- Håndtakene felles inn ved rygging.

Etter at de er utfelt, felles håndtakene automatisk inn igjen etter ca. 3 minutter hvis det ikke registreres noen form for aktivitet på noen av åpningselementene.

Håndtaket kan også felles ut manuelt. Det gjøres ved å flytte låsedekslet 2 og ta tak i enden A av håndtaket med 1 fingeren.

Bakdører

Lås opp dørene, skyv hånden inn i håndtaket 3 og trekk det mot deg.

Av sikkerhetsmessige grunner bør dørene bare åpnes eller lukkes mens kjøretøyet står i ro.

Åpne fra innsiden

Dra i håndtaket 4.

De utvendige håndtakene foran kan også felles ut fra innsiden av bilen:

- Ved å åpne en dør.

- Ved å trykke én gang på sentrallåsknappen når bilen er låst, eller to ganger når den er låst opp.

Håndtakene felles automatisk inn når du kjører:

- Så snart kjørehastigheten er over ca. 5 km/t.

- Ved rygging.

Lydsignal ved lys på

Det høres en varsellyd når førerdøren åpnes for å varsle at lysene fortsatt er på.

Varsellyd for åpen dør/bagasjelokk

Når bilen står stille, lyser  7-varsellampen hvis et åpningselement (dør, bagasjerom eller ladeluke) er åpent eller ikke skikkelig lukket. Varsellampen 5 indikerer at døren eller bagasjelokket er åpent eller ikke skikkelig lukket.

Når kjørehastigheten er rundt 20 km/t, tennes  7 og 5-varsellampene sammen med en melding 6 som viser at et åpningselement er åpent eller ikke skikkelig lukket.

Spesialfunksjon

Når motoren er stanset, fortsetter lysene og tilbehørene (radio osv.) å fungere til førerdøren åpnes.

Barnesikring

For å sperre muligheten til å åpne bakdørene fra innsiden, kan du flytte spaken 8 og kontrollere fra innsiden om dørene er forsvarlig låst.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller ved å låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.