Tilbake til listen

KLIMAANLEGG: Programmering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programmere klimaanlegg

Med bilen stillestående, motoren i gang, fra ”Bil” 2 Verden på multimedieskjermen 1, velges ”Elektrisk”-menyen 3 og deretter fanen ”Ladning og klima” for å få tilgang til innstillingene.

Du kan lagre flere komfortprogrammer ved å aktivere følgende innstillinger:

- temperaturjustering;

- programmering av tidspunktet kjøretøyet må være klart;

- velge dager da programmet må gjentas.

Du kan aktivere/deaktivere de lagrede programmene.

Merk: Du kan programmere klimaanlegget ved å bruke en smarttelefonapp.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Programaktivering

Funksjonen starter før tiden som er planlagt av kunden, slik at kjøretøyet når en komfortabel temperatur når de ankommer, hvis:

- Panseret må være lukket;

- ladenivået for fremdriftsbatteriet er over 7.5 %;

- motoren stanses

- føreren er ikke i kjøretøyet.

Varsellyset tennes i instrumentpanelet.

Umiddelbar aktivering av klimaanlegget

Det er mulig å gjennomføre øyeblikkelig start av klimaanlegget hvis:

- Panseret må være lukket;

- ladenivået for fremdriftsbatteriet er over 7.5 %;

- motoren stanses

- føreren er ikke i kjøretøyet.

Driften av umiddelbar aktivering av klimaanlegget er forskjellig fra programmering:

- den må startes fra din smarttelefon;

- ratt- og setevarme, hvis kjøretøyet er utstyrt med det, aktiveres automatisk;

- funksjonen stopper etter ca. 10 minutter.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Stoppe det programmerte klimaanlegget

Klimaanlegget stopper automatisk ca. ti minutter etter den angitte sluttiden.

Funksjonen kan imidlertid deaktiveres eller reaktiveres hvis:

- motoren går;

- ladenivået for fremdriftsbatteriet er under 7 %;

- panseret er åpent;

- du trykker på en av bryterne på kontrollpanelet;

- føreren er i kupeen i ca. 20 sekunder.

Merk: Disse forholdene gjelder også for umiddelbar deaktivering av klimaanlegget.

Hvis kjøretøyet er parkert i lang tid uten å åpne en dør, med minst en aktiv tidsplan for forhåndsklimatisering, vil funksjonen bli deaktivert etter oppstart av den tredje planlagte forhåndsklimatiseringen. Funksjonen vil være tilgjengelig når en av dørene til kjøretøyet åpnes.

reglerad klimatanläggning