Tilbake til listen

LUFTEVENTILER: luftuttak

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Luftventiler for førerposisjon 1

Retning

For å styre luftstrømmen, vri 1 luftventilene ved hjelp av markørene 9.

For å lukke: Flytt markøren 10 bort fra rattet forbi motstandspunktet.

For å åpne: flytt markøren 10 mot rattet.

Luftventiler for passasjerer 3

Retning

For å styre luftstrømmen, vri luftventilene ved hjelp av markørene 11.

For å lukke: Flytt markøren 11 mot fasaden utenfor, forbi motstandspunktet.

For å åpne: flytt markøren 11 mot innsiden av fasaden.

Luftflyt

For å kontrollere strømmen fra luftventilene 1 og 3, trykk eller løft 12 -kontrollen i henhold til ønsket åpning.

For å fjerne dårlig lukt fra kjøretøyet må du bare bruke systemene som er utviklet for dette formålet. Kontakt en godkjent forhandler.

Ikke fest gjenstander på luftventilene (f.eks. telefonholder).

Fare for skade.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.

Bakseter

(kjøretøyavhengig)

Retning

For å lede luftstrømmen, vri luftventilene 7 ved hjelp av markørene.

Luftflyt

For å kontrollere strømmen fra luftventilene 7 drei knappen 13 i henhold til ønsket åpning:

- til høyre: maksimum luftstrøm;

- til venstre: lukket.

Ikke fest gjenstander på luftventilene (f.eks. telefonholder).

Fare for skade.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.