Tilbake til listen

KUPELYS, SOLSKJERM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Leselys

(kjøretøyavhengig)

Berør lysene 12 eller 3 for å aktivere:

- permanent belysning;

- Lyset slukkes umiddelbart.

Merk:

- Det er ikke nødvendig å trykke på lysene for å aktivere eller deaktivere belysningen. Du trenger bare berøre dem;

- fra multimedieskjermen kan du deaktivere/aktivere leselysene som tennes når dørene åpnes TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Når dørene låses opp og åpnes, tennes kupé- og fotbrønnlysene midlertidig.

Bagasjeromlys

Lys 4 tennes når bagasjerommet åpnes.

Solskjerm

Senk solskjermen 5 over frontruten eller løsne den og vri den over sidevinduet.

Passasjerspeil

Løft dekslet 6.

Lyset 7 tennes automatisk.