Tilbake til listen

KLIMAANLEGG: informasjon og betjeningsinstruksjoner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Råd om bruk

Under enkelte forhold (klimaanlegget slått av, luftresirkulering aktivert, viftehastighet null eller lav osv.) kan du oppleve at det danner seg kondens på vinduene og frontruten.

Hvis det er kondens, bruker du funksjonen ”Klar sikt” til å fjerne den. Bruk deretter klimaanlegget i automatisk modus for å hindre mer kondens.

Vedlikehold

Se kjøretøyets vedlikeholdsdokument for inspeksjonsintervallene.

Rekkevidde

Det er normalt å merke økt strømbruk når klimaanlegget er i bruk.

Anbefalinger for å begrense strømforbruk og opprettholde kjøretøyets rekkevidde

Kjør med lufteventilene åpne og vinduene lukket. Hvis kjøretøyet har vært parkert i solen, kan du holde dørene åpne litt for å slippe ut den varme luften før du starter motoren.

Det anbefales å bruke det programmerte klimaanlegget før du kjører KLIMAANLEGG: Programmering.

Funksjonsfeil

Som en generell regel bør du kontakte din godkjente forhandler ved en funksjonsfeil.

- Redusert ytelse for fjerning av is og dugg eller klimaanlegg. Dette kan være på grunn av at filterpatronen for kupéen blir tett.

- Det produseres ikke kald eller varm luft. Sjekk at kontrollene er riktig angitt, og at sikringene er i god stand. Hvis ikke slår du av systemet.

Merk: for å se de andre driftsfeilene FUNKSJONSFEIL.

Det er vann under kjøretøyet

Etter lengre bruk av klimaanlegget, er det normalt at det er vann under kjøretøyet. Dette er på grunn av kondens.

Bruk klimaanlegget regelmessig, selv i kaldt vær. Kjør det minst én gang per måned i ca. 5 minutter.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.

Kjølemiddelkretsen må ikke åpnes. Væsken kan skade øyne og hud.

Kjølevæskekretsen (hvorav enkelte komponenter er hermetisk lukket) kan inneholde fluorholdige klimagasser.

Avhengig av kjøretøy finner du følgende informasjon på etiketten A som er festet i motorrommet.

Plasseringen av informasjonen på en eventuell A-etikett er avhengig av kjøretøyet.

Ñ Type kjølemiddelvæske

Type olje i klimaanleggkretsen

Antennbart produkt

Se førerhåndboken

Vedlikehold

Mengde av kjølemiddelvæske som finnes i kjøretøyet.

x,xxx kg

Globalt oppvarmingspotensial (CO2-ekvivalenter).

GOP xxxxx

Mengde i kilo og CO2-ekvivalenter.

CO2 ekv x,xx t

Kjølemiddelkretsen må ikke åpnes. Væsken kan skade øyne og hud.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STARTE, STANSE MOTOREN.