Tilbake til listen

HASTIGHETSBEGRENSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighetsbegrenserfunksjonen styrer motor- og bremsesystemet for å hjelpe deg med ikke å overskride en kjørehastighet som du har valgt, kjent som fartsgrensen.

Hastighetsbegrenserfunksjonen kan aktiveres fra 0 til 150 km/t eller til 160 km/t (kjøretøyavhengig).

Kontroller

1 Start/stopp-bryter for hastighetsbegrenser .

2 Av/på-bryter for fartsholder.

3 hurtigknapp (avhengig av kjøretøyet): tilpass settpunktet for hastighet til registrerte fartsgrenser PÅVISNING AV VEISKILT.

4 - Oppover: aktiverer, øker begrenset hastighet eller henter tilbake lagret begrenset hastighet (RES/+).

- Nedover: aktiverer, reduserer begrenset hastigheten eller lagrer gjeldende hastighet (SET/-).

5 Setter funksjonen i ventemodus (og lagrer den begrensede hastigheten) (0).

Kjøre

Når en hastighetsgrense er lagret, men ennå ikke oppnådd, er kjøringen tilsvarende som på et kjøretøy uten hastighetsbegrenserfunksjonen.

Når du har nådd den lagrede hastigheten, kan du ikke overskride den programmerte hastigheten ved å trykke på gasspedalen unntatt i en nødssituasjon (du finner mer informasjon under Overskride fartsgrensen).

Når ECO-modus er aktivert, kan ikke den begrensede hastigheten overstige kjøretøyets gjeldende hastighet KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING.

Avhengig av kjøretøyet kan du koble funksjonen for hastighetsbegrensning til funksjonen ”Trafikkskiltgjenkjenning” PÅVISNING AV VEISKILT Ved å trykke på bryteren 3.

Slå den på

Trykk på bryteren 1.

Varsellampen 6 vises i grått.

Meldingen ”Hast. begr. ok SET for aktiver.” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at hastighetsbegrenserfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en fartsgrense.

For å lagre gjeldende hastighet, trykk 4 -kontrollen oppover (RES/+) eller nedover på (SET/-): hastighetsgrensen erstatter bindestrekene, og avhengig av kjøretøyet vises varsellampen 6 i hvitt.

Laveste hastighet som kan lagres er 30 km/t.

Variere fartsgrensen

Du kan variere hastighetsgrensen ved å trykke 4 -kontrollen:

- oppover på (RES/+) for å øke hastigheten;

- nedover på (SET/-) for å redusere hastigheten.

Overstige fartsgrensen

Det er mulig å overskride fartsgrensen når som helst. Slik gjør du det: Trykk gasspedalen bestemt helt inn (forbi kickdown-punktet).

Hvis hastigheten overskrides, blinker hastighetsbegrenseren rødt i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Hastighetsbegrenserfunksjonen kommer tilbake så snart du når en hastighet som er lavere enn den lagrede hastigheten.

Du må holde føttene i nærheten av pedalene for å være klar til å reagere i en nødssituasjon.

Kontakt en autorisert forhandler hvis hastighetsbegrenseren ikke er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Sette funksjonen på standby

Hastighetsbegrenserfunksjonen utsettes når du trykker på bryter 5 (0).

Hastighetsgrensen blir lagret og vises i grått i instrumentpanelet.

Hente tilbake fartsgrensen

Hvis en hastighet er lagret, kan den hentes frem ved å skyve knappen 4 oppover.

Slå av funksjonen

Hastighetsbegrenserfunksjonen avbrytes:

- Når du trykker på 1-knappen. I dette tilfellet lagres ikke hastigheten;

- Når du trykker på 2-knappen. I dette tilfellet blir fartsholderen valgt, og ingen hastighet lagres.

6-varsellampen forsvinner for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Når hastighetsbegrenseren er satt i standby, aktiveres funksjonen uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten ved å trykke 4 -kontrollen nedover. Det er den hastigheten som kjøretøyet beveger seg med som tas i betraktning.

fartbegränsare