Tilbake til listen

ENHETER, HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøy, består de av:

- ABS (blokkeringsfrie bremser);

- elektronisk stabilitetssystem ESC med understyringskontroll og antispinn;

- nødbremsassistent med (avhengig av kjøretøyet) bremseforutsigbarhet;

- bakkestartassistent;

- regenerativt bremsesystem.

Øvrige førerhjelpsystemer er nærmere forklart på de følgende sider.

ABS (blokkeringsfrie bremser)

Ved brå bremsing hindrer ABS at hjulene låser seg slik at stoppeavstanden kan håndteres og du beholder kontrollen over kjøretøyet.

Under disse omstendighetene kan kjøretøyet styres for å unngå en hindring når du bremser. I tillegg kan dette systemet øke stoppeavstandene, særlig på veier med dårlig grep (våt bakke osv.).

Du kjenner en pulsering gjennom bremsepedalen hver gang systemet aktiveres. ABS forbedrer ikke på noen måte kjøretøyets fysiske ytelse i forhold til veioverflaten og veigrepet. Det er fortsatt viktig å følge reglene for god kjørepraksis (som å kjøre med trygg avstand til kjøretøyet foran osv.).

I en nødsituasjon bruker du fast og kontinuerlig trykk på bremsepedalen. Du trenger ikke å pumpe gjentatte ganger. ABS tilpasser kraften som brukes i bremsesystemet.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Funksjonen erstatter imidlertid ikke føreren. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Funksjonsfeil

- © og x er tent i instrumentpanelet og meldingene ”Kontroller ABS”, ”Kontroller Bremsesystem” og ”Kontroller ESC” vises (kjøretøyavhengig): ABS, ESC, og nødbremsassistenten er deaktivert. Bremsing er alltid aktivert.

- Varsellampene x, D, © og ® tennes i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Bremsesystem feil”: Det betyr at det er en feil i bremsesystemet.

I begge tilfeller må du kontakte en autorisert forhandler.

Elektronisk stabilitetssystem ESC med understyringskontroll og antispinn

Elektronisk stabilitetssystem ESC

Dette systemet hjelper deg å holde kontroll over kjøretøyet i kritiske kjøreforhold (unngå en hindring, miste veigrep i en sving osv.).

Funksjonsprinsipp

En sensor i rattet registrerer retningen som velges av føreren.

Andre sensorer i kjøretøyet måler den faktiske retningen.

Systemet sammenligner førertiltak med faktisk kjøreretning for kjøretøyet og korrigerer kjøreretningen ved behov ved å kontrollere bremsing av bestemte hjul og/eller motoreffekt. Hvis systemet aktiveres, blinker indikatorlyset i instrumentpanelet.

Understyringskontroll

Dette systemet optimaliserer handlingen til ESC ved forlenget understyring (tap av veigrep for forakselen).

ANTISPINN

Dette systemet bidrar til å begrense hjulspinn på kjørehjulene og til å kontrollere kjøretøyet når det drar fra ved akselerasjon eller bremsing.

Funksjonsprinsipp

Ved å bruke hjulsensorene måler og sammenligner systemet hastigheten til kjørehjulene hele tiden og reduserer overrotasjon. Hvis et hjul begynner å skli, bremser systemet automatisk til driften som tas i bruk, blir kompatibel med grepet under hjulet igjen.

Bremsesystemene fungerer delvis. Det er imidlertid farlig å bremse brått, og det er viktig å stoppe umiddelbart, så snart trafikkforholdene tillater det. Ring en godkjent forhandler.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Kontroller ESC” og varsellampene © og tennes i instrumentpanelet. I dette tilfellet deaktiveres ESC og antispinnsystemet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Nødbremsassistent

Dette systemet kommer i tillegg til ABS og bidrar til å redusere bremselengden.

Funksjonsprinsipp

Systemet er utformet for å oppdage en nødbremssituasjon. Bremsesystemet utvikler i dette tilfellet umiddelbart maksimal effekt, og kan utløse et ABS-inngrep.

ABS-bremsing er aktiv så lenge du trykker inn bremsepedalen.

Bremselysene tennes

Avhengig av kjøretøyet kan disse tennes ved plutselig bremsing.

Forventet bremsing

Avhengig av kjøretøymodell forventer systemet en rask oppbremsing når du slipper gasspedalen raskt, noe som bidrar til å redusere bremselengden.

Spesielle tilfeller

Når du bruker fartsholderen:

- hvis du bruker gasspedalen, kan systemet bli utløst når du slipper pedalen;

- hvis du ikke bruker gasspedalen, utløses ikke systemet.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”Kontroller Bremsesystem” i instrumentpanelet sammen med varsellyset ©.

Kontakt en autorisert forhandler.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Bakkestartassistent

Avhengig av hvor bratt bakken hjelper dette systemet føreren ved start i en bakke. Det forhindrer at kjøretøyet ruller bakover ved å koble inn bremsene automatisk når føreren flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Systemdrift

Det fungerer bare når girspaken er i en annen stilling enn N og kjøretøyet står helt i ro (bremsepedalen må være trykket inn).

Systemet holder kjøretøyet i omtrent 2 sekunder. Bremsene slippes deretter gradvis (kjøretøyet beveger seg i samsvar med bakken).

Systemet for bakkestarthjelp kan ikke fullstendig hindre at kjøretøyet ruller bakover i alle situasjoner (ekstremt bratte stigninger osv.).

Uansett kan føreren trykke inn bremsepedalen for å hindre at kjøretøyet ruller bakover.

Funksjonen for bakkestartassistent skal ikke brukes for lengre stopp. Bruk bremsepedalen.

Denne funksjonen er ikke ment å immobilisere kjøretøyet permanent.

Om nødvendig bruker du bremsepedalen til å stoppe kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep.

Fare for alvorlig personskade.

Regenerativt bremsesystem

Når du bremser, kan det regenerative bremsesystemet omgjøre energi produsert av kjøretøyets fartsreduksjon til elektrisk strøm.

Dette vil lade fremdriftsbatteriet på 400 V og gi større rekkevidde.

Funksjonsfeil

- © lyser i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Kontroller Bremsesystem”. Bremseassistenten er fortsatt i drift.

Under disse forholdene kan følelsen av å bruke bremsepedalen være forskjellig.

Det anbefales at du bruker fast og kontinuerlig trykk på pedalen.

Kontakt en autorisert forhandler.

- ® lyser i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Bremsesystem feil”. Dette tyder på feil på bremsesystemet.

Ring en autorisert forhandler.

Varsellampen ® krever at du stanser umiddelbart av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen. Kontakt en autorisert forhandler.