Tilbake til listen

ELEKTRONISK SPAK, GIRKONTROLL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronisk girspak 1

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

P: parkering, knapp 2

Giret som er aktivert vises på instrumentpanelet som en påminnelse.

Ett-trykks velger

Flytt girspaken 1 ett eller to hakk oppover eller nedover for å gå i ønsket posisjon (R, N eller D), og slipp spaken, og den vil gå tilbake til stabil posisjon.

Posisjonen som er aktivert vises på instrumentpanelet.

Om visse forhold forhindrer giring fra en posisjon til en annen, blinker den nåværende posisjonen på instrumentpanelet.

Sette girspaken i posisjon P

Trykk på knappen 2 for å aktivere stilling P mens bilen står stille, med motoren i gang eller tenningen slått på.

Koble fra gir-posisjon P

Mens kjøretøyet står stille og motoren går, trykkes bremsepedalen og girspaken flyttes 1 oppover eller nedover til ønsket posisjon.

Hvis bremsepedalen ikke er trykket helt inn, vises meldingen ”Trå på bremse pedal”, og varsellampen Ó vises i instrumentpanelet.

Slik aktiverer du nøytral

Mens kjøretøyet står stille og motoren går, for å gripe inn i N-posisjonen er det nødvendig å trå på bremsepedalen før girspaken 1 flyttes ett hakk oppover eller nedover.

Kontroller at varsellampen P på instrumentpanelet er aktivert før bilen forlates.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet

Kjøring i automatisk modus

Når kjøretøyet står stille og motoren går, og bremsepedalen er tråkket ned, vipp girspaken 1 to hakk nedover for å gå i posisjon D.

Hvis en av betingelsene ikke blir oppfylt, blinker den nåværende posisjonen i rundt 5 sekunder, og meldingen ”Trå på bremse pedal” vises på instrumentpanelet i omtrent 5 sekunder.

I de fleste trafikkforhold trenger du ikke berøre girspaken.

Merk: Når motoren er i gang og kjøretøyet kjører mellom 0 og 8 km/t, i posisjon N eller R er det nødvendig å trå inn bremsepedalen for å gå i posisjon D.

Velge revers

Når kjøretøyet står stille og motoren går, skyves 1 -girspaken to hakk oppover for å gå i posisjon R.

Hvis ikke bremsepedalen er nedtråkket, vil det høres et lydsignal, visningen av gjeldende posisjon blinker i rundt 5 sekunder i rutenettet som vises på instrumentpanelet, og meldingen ”Trå på bremse pedal” vises i rundt 5 sekunder.

Merk: Når motoren er i gang og kjøretøyet kjører i mellom 0 og 8 km/t, i posisjon N eller D er det nødvendig å trå inn bremsepedalen for å gå til R.

Parkere kjøretøyet

Stilling P velges automatisk, og hvis det er montert, brukes den elektroniske parkeringsbremsen når:

- Motoren stanses

- Føreren løsner setebeltet og bilen er stanset

og

- Førerdøren åpnes og bilen er stanset.

P vises på instrumentpanel.

Girkassen settes automatisk til stilling P når motoren stanses. I enkelte situasjoner kan det imidlertid være nødvendig å sette den til stilling N (f.eks. i en vaskehall):

- mens motoren er i gang, trykkes knappen P, beveg girspaken 1 ett hakk oppover eller nedover for å skifte til posisjon N, og stopp deretter motoren;

- med motoren slått av og tenningen på, beveges girspaken 1 et hakk oppover eller nedover og slå deretter av tenningen.

Neste gang du starter motoren settes girkassen automatisk til stilling P, iht. det som er beskrevet tidligere.

Funksjonsfeil

I tilfelle motorfeil eller elektrisk feil (batterifeil osv.), må man sikre at kjøretøyet er riktig immobilisert.

Posisjonen P må bare være aktivert når kjøretøyet står stille.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander i veien) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. en deformert aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.