Tilbake til listen

ELEKTRISKE VINDUER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disse systemene fungerer med tenningen på eller av til én av fordørene åpnes (begrenset til rundt 3 minutter).

Elektriske vinduer med ettrykksfunksjon

Trykk kort på vindusbryteren, eller trekk den så langt den går. Vinduet heves eller senkes helt. Hvis du trykker på bryteren igjen, slutter vinduet å bevege seg.

Merk: Bakrutene åpnes ikke helt.

Fra førersetet bruker du bryter:

1 for førersiden;

2 for forsetepassasjersiden;

3 og 5 for baksetepassasjerene.

Fra passasjersetene bruker du bryter 6.

Unngå å la gjenstander hvile mot et halvåpent vindu, da det kan føre til skade på vindusheisen.

Førerens ansvar

Aldri la kortet eller nøkkelen ligge igjen i kjøretøyet (selv ikke for en kort stund) mens det oppholder seg barn, dyr eller voksne der som ikke kan passe på seg selv.

De kan være til fare for seg selv eller andre ved å starte motoren eller aktivere utstyr (som girspaken eller elektriske vinduer).

Hvis en del av kroppen settes fast, må du straks kjøre vinduet i motsatt retning ved å trykke på den relevante bryteren.

Fare for alvorlig skade.

Passasjersikkerhet

Føreren kan deaktivere de elektriske vindusheisene bak ved å trykke på 4-bryteren. En bekreftelsesmelding vises i instrumentpanelet.

Elektriske vinduer med ettrykksfunksjon (fortsettelse)

Merk: Hvis vinduet oppdager motstand når det lukkes (f.eks. en tregren e.l.), stanser det før det senkes noen få centimeter.

Umulig å bruke ett trykks elektrisk vindu

Det elektriske ett-trykks vinduet er utstyrt med varmgangsbeskyttelse: Hvis du trykker på bryteren for vinduet mer enn 16 ganger på rad, går det i beskyttelsesmodus (låser vinduet).

Du kan:

- Bruk den elektriske vindusbryteren kort og med intervaller på ca. 30 sekunder;

- Når motoren går, låses vinduet opp etter ca. 20 minutters inaktivitet på den elektriske vindusbryteren.

Åpning/lukking av vindu med fjernkontroll

Når du låser opp dørene fra utsiden og du trykker og holder inne kortopplåsingsknappen, åpnes automatisk alle vinduene som er utstyrt med ett-trykks elektrisk vindu.

Når du låser dørene fra utsiden og du trykker og holder inne kortlåseknappen, lukkes automatisk alle vinduene som er utstyrt med ett-trykks elektrisk vindu.

Vi anbefaler at systemet bare brukes når kjøretøyet kan ses tydelig og ingen befinner seg i det.

Funksjonsfeil

Hvis det er en feil når du lukker et vindu, går systemet tilbake til normal modus. Dra i bryteren det gjelder, så ofte som nødvendig for å lukke vinduet helt (vinduet lukkes gradvis), hold bryteren (fortsatt på lukkesiden) i ett sekund, og senk eller løft vinduet helt for å initialisere systemet på nytt.

Kontakt en godkjent forhandler hvis det blir nødvendig.

Forsikre deg om at ingen del av kroppen din (arm, hånd e.l.) stikker ut av kjøretøyet når du lukker vinduene.

Fare for alvorlig skade.