Tilbake til listen

ELEKTRISK KJØRETØY: programmere lading

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ladeprogrammering

Med bilen stillestående, motoren i gang, ”Bil” 2 modus på multimedieskjermen 1, velges ”Elektrisk”-menyen 3 og deretter fanen ”Ladning og klima” for å stille inn lading av ditt kjøretøy.

Du kan velge mellom flere lademoduser:

- ”Øyeblikkelig kostnad”;

- ”Forsinket kostnad”;

- ”Program”.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Når programmeringen er bekreftet, tennes indikatorlampen i instrumentpanelet.

Merk: Ladingen starter forutsatt motoren er slått av, bilen er koblet til en strømkilde og tilkoblingen er godkjent.

Hvis du nettopp har akseptert en systemoppdatering via multimediasystemet, blir ladingen av fremdriftsbatteriet forsinket eller kansellert.

Vent til oppdateringen er fullført før du kobler ladekabelen til kjøretøyet.

Du finner mer informasjon om systemoppdateringer i instruksjonene for multimedieutstyr.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

planera laddning och komfort