Tilbake til listen

DEKKTRYKKOVERVÅKING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette systemet overvåker dekktrykket (hvis kjøretøyet er utstyrt med denne funksjonen).

Funksjonsprinsipp

Hvert hjul har en sensor i luftventil som periodisk måler dekktrykket.

Systemet viser det aktuelle dekktrykket i instrumentpanelet 1 og varsler føreren hvis det er for lavt.

Nullstille standardverdien for dekktrykk

Dette bør utføres:

- når standardtrykket må tilpasses bruksbetingelsene (uten last, med last, motorveikjøring osv.);

- etter at du har skiftet et hjul (dette anbefales imidlertid ikke);

- etter at du har skifter et hjul.

Den bør alltid utføres etter kontroll av dekktrykket i alle fire dekkene når de er kalde.

Dekktrykket må tilpasses bruken av kjøretøyet (uten last, med last, motorveikjøring osv.).

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem, kan det hende at nullstillingsprosedyren utføres via multimedieskjermen. Se utstyrsinstruksjonene.

Tilbakestillingsprosedyre via instrumentpanelet 1

Tenning på, kjøretøy stanset:

- trykk bryteren gjentatte ganger oppover/nedover 2 så mange ganger som nødvendig for å komme til ”Dekktrykk” -fanen;

- trykk nedover og hold (ca. 3 sekunder) bryteren 2 for å starte tilbakestillingen.

Det blinkende dekksymbolet indikerer at forespørselen om å tilbakestille referanseverdien for dekktrykk er bekreftet.

Tilbakestillingen kan kreve opptil flere minutter med kjøring.

Hvis tilbakestillingen følges av korte reiser, kan visning av trinn 3 i tabellen på neste side bli vist etter flere påfølgende omstarter.

Merk: Referansedekktrykk kan ikke være lavere enn det som er anbefalt og angitt på kanten av døren.

Tilbakestillingsprosedyre via multimediaskjermen 3

Tilbakestillingsprosedyren må utføres mens kjøretøyet står stille og tenningen er slått på.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Av hensyn til din egen sikkerhet, krever varsellampen ® at du stanser umiddelbart så snart trafikkforholdene tillater det.

Tabellen nedenfor viser mulige meldinger knyttet til nullstillingsprosedyren for dekk.

Trinn

Skjermer

Avlesinger

1

Når tenningen er på og kjøretøyet står stille, for å begynne å nullstille trykket på alle fire dekkene, trykker man nedover og holder inne 2-knappen.

2

Anførselstegnene --- foran hvert hjul blinker for å vise at systemet har registrert nullstillingen av dekktrykket for alle fire hjul.

3

Anførselstegnene --- foran hvert hjul fortsetter å lyse. Dette systemet nullstiller dekktrykket for alle fire dekk. Du kan nå kjøre. Meldingen kan fortsatt vises under korte turer.

Merk: Under nullstillingen fortsetter dekktrykkovervåkingen.

4

Trykkverdien for de fire dekkene vises: nullstillingsprosedyren er fullført og vellykket.

Justering av dekktrykk

Trykket i de fire dekkene må angis når de er kalde (se etiketten plassert på kanten av førerdøren).

Hvis dekktrykket ikke kan kontrolleres mens dekkene er kalde, bør anbefalt dekktrykk økes med 0,2 til 0,3 bar (eller (3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Skifte hjul/dekk

Kontakt en autorisert forhandler for å skifte dekkene, og for å finne ut om tilbehør som er kompatibelt med systemet og tilgjengelig fra forhandlernettverket. Bruk av annet tilbehør kan påvirke virkemåten til systemet.

Spray for dekkreparasjon og dekkreparasjonssett

Siden det dreier seg om spesialutviklede ventiler, må det bare brukes utstyr som er anbefalt av nettverket.

Se sidene DEKKOPPBLÅSINGSSETT.

Dekktrykkfeil

Tabellen på neste side viser varselmeldingene som vises i instrumentpanelet 1 når systemet oppdager en feil i dekktrykket.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Funksjonen erstatter ikke føreren.

Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Kontroller dekktrykket en gang i måneden.

Skifte hjul

Systemet kan bruke flere minutter på å registrere hjulstilling og dekktrykk (avhengig av bruk). Kontroller alltid dekktrykket etter eventuelle handlinger.

Informasjonen i instrumentpanelet signaliserer eventuelle dekktrykkfeil (for eksempel flatt eller punktert dekk). Av hensyn til din egen sikkerhet, krever varsellampen ® at du stanser umiddelbart så snart trafikkforholdene tillater det.

Indikatorlys

Meldinger

Skjermer

(kjøretøyavhengig)

Avlesinger

”Juster dekktrykk”

Hjulet og tilknyttet trykkverdi vises i gult.

Det betyr at det er oppdaget lite luft i dekket. Kontroller og juster trykket på de fire dekkene, og nullstill systemet.

+ ®

”Punktering”

Hjulet og tilknyttet trykkverdi vises i rødt.

Dette indikerer at dekket det gjelder, er punktert eller har svært lite luft. Juster trykket på de fire dekkene mens de er kalde, og nullstill systemet hvis dekket er flatt. Skift dekket (eller få det skiftet) hvis det er punktert.

+ ©

”Kontroller dekk trykk sensor”

Et hjul vises ikke lenger.

Dette indikerer at minst ett hjul ikke er utstyrt med en sensor, eller at sensoren har en feil. Kontakt en godkjent forhandler.

”Lokalisering dekk feil”

Det betyr at systemet ikke har kunnet fastslå trykket på hvert dekk. Dette kan skyldes bruk av en sensor som ikke er anbefalt av en godkjent forhandler. Overvåkingssystemet for dekktrykksensor fortsetter å fungere.

däcktrycksövervakning