Tilbake til listen

DEKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dekkene er den eneste kontakten mellom kjøretøyet og veien. Det er derfor viktig å holde dem i god stand.

Kontroller at dekkene er i samsvar med lokale forskrifter og veitrafikkloven.

Vedlikehold av dekkene

Dekkene må være i god stand og mønsteret må ha tilstrekkelig dybde. Dekk godkjent av vår tekniske avdeling har indikatorer for mønsterslitasje 1 som er slitasjevarselstriper støpt inn i mønsteret på flere steder.

Når dekkmønsteret er slitt ned til nivået for slitasjeindikatorene, blir de synlige 2. Det er da nødvendig å skifte dekkene fordi mønstergummien er 1,6 mm dyp på det meste, noe som fører til dårlig veigrep på våte veier.

For mye last, langkjøring på motorveien, spesielt når det er veldig varmt, eller langvarig kjøring på små veier med dårlig veidekke fører til for tidlig dekkslitasje og redusert sikkerhet.

Hendelser som skjer under kjøring, som å treffe en fortauskant, kan skade dekkene og hjulfelgene og kan også føre til feiljustering av geometrien for for- eller bakakselen. I dette tilfellet må tilstanden på disse kontrolleres av en godkjent forhandler.

Dekktrykk

Følg dekktrykkene. Dekktrykket bør sjekkes minst én gang i måneden og før lengre turer (se etiketten på karmen til førerdøren) DEKKTRYKK.

Trykket bør sjekkes når dekkene er kalde. Ignorer høyere trykk som kan skyldes varmt vær eller kjøring i høy hastighet.

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, øker trykkene fra 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Kjøretøy som er utstyrt med et dekktrykkovervåkingssystem

Hvis dekktrykket er for lavt (punktering osv.), tennes varsellampen i instrumentpanelet. DEKKTRYKKOVERVÅKING.

Feil dekktrykk fører til for tidlig dekkslitasje og unormal varmgang. Dette er faktorer som kan påvirke sikkerheten alvorlig og føre til:

- dårlig veigrep;

- fare for punktering eller kast i mønsteret.

Trykket avhenger av lasten og den aktuelle hastigheten. Juster dekktrykket etter bruksforholdene (se etiketten på karmen til førerdøren).

Vær også oppmerksom på at dårlig festet eller mistet ventilhette kan gjøre dekkene mindre lufttette og føre til trykktap.

Bruk alltid ventilhetter som er identiske med originalene, og skru dem helt ned.

Det er ikke tillatt å skifte 18- eller 20-tommers forhjul med bakhjulene (dekk og/eller felger).

Montere nye dekk

Kontakt en godkjent forhandler for å montere nye dekk.

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Hvis dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, dimensjon, type og profil på samme aksel.

De må enten ha en lastkapasitet og hastighetsmerking som er lik de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de anbefalt av en autorisert forhandler.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det svekke sikkerheten din og påvirke kjøretøyets veidyktighet.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.

Bruk om vinteren

Kjettinger

Av sikkerhetsmessige årsaker er det strengt forbudt å bruke snøkjettinger på hjulene på bakakselen.

Kjettinger kan ikke festes på dekk som er større enn de opprinnelig festet på kjøretøyet.

Enveisdekk

Dekk med rotasjonsretning får kun monteres i én retning. Se anmerkning på dekk ved montering.

Hvis et enveisdekk må monteres i motsatt retning av rotasjonsretningen på grunn av en punktering, må du kjøre ekstra forsiktig (særlig ved våt veibane), ettersom dekkspesifikasjonene ikke tilpasses.

Snø- eller vinterdekk

Vi anbefaler at du bruker disse på alle fire hjulene for å få best mulig veigrep.

Advarsel: Disse dekkene har ofte en angitt rotasjonsretning og en maksimal hastighetsmerking som kan være lavere enn topphastigheten til kjøretøyet.

Det må ikke monteres snøkjettinger på 20-tommers hjul.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil bruke spesialutstyr.

Kjettinger må bare brukes på dekk med samme dimensjon som originaldekkene til kjøretøyet.

Kjettinger kan festes gitt at de er bestemte kjettinger. Vi anbefaler deg å kontakte en godkjent forhandler.

Piggdekk

Denne typen utstyr kan bare brukes i en begrenset periode og i samsvar med lokal lovgivning. Du må ikke overskride den forskriftsmessige fartsgrensen.

Hvis du skal bruke piggdekk, må du minst montere disse på begge forhjulene.

Merk: bruk av snødekk, vinterdekk eller piggdekk reduserer kjøretøyets rekkevidde betydelig.

Uansett anbefaler vi at du kontakter en godkjent forhandler som kan gi deg råd om valg av utstyr som er best egnet for kjøretøyet ditt.