Tilbake til listen

BAKRE SETEBENK: funksjoner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Felle ned seteryggen

Kontroller at forsetene er skjøvet langt nok forover.

Før du feller ned en seterygg, senk hodestøttene så langt som mulig.

Før noen av side baksetene felles ned, må setebeltespennen festes i den tilhørende låsen.

Det forhindrer at setebeltet setter seg fast når du setter setet tilbake til vanlig stilling.

I alle tilfeller må du kontrollere om setebeltene virker som de skal.

Trekk i spaken 1 og senk seteryggen A.

Merk: Av hensyn til sikkerheten er seteryggen A utstyrt med et festesystem. Du kan oppleve motstand ved håndtering.

For å sette tilbake seteryggen følger du samme fremgangsmåte i motsatt rekkefølge.

Løft seteryggen igjen til den når låseleddet på seteryggen.

Vær forsiktig så du ikke setter fast sikkerhetsbeltet mellom seteryggen og hattehyllen.

Kontroller driften av sikkerhetsbeltet.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at det ikke er noe som hindrer forankringspunktene (passasjers arm eller ben, et kjæledyr, sand, klær, leker o.l.).

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.