Tilbake til listen

BAGASJEROM, HATTEHYLLE BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Åpne

Trykk på knapp 1 og løft bakluken.

Lukke

Bruk det innvendige bagasjeromhåndtaket som hjelp i den første fasen av lukkingen (kjøretøyavhengig).

Åpne manuelt fra innsiden av kjøretøyet

Hvis det er umulig å åpne bakluken, kan det gjøres manuelt fra innsiden:

- du får tilgang til bagasjerommet ved å felle den/de bakre seteryggen(e) forover;

- sett en flat skrutrekker eller lignende i spaken til nødåpningen 2, og skyv den mot venstre slik det er vist på tegningen;

- trykk på bagasjelokket for å åpne det.

Bruk aldri stengene til å lukke bagasjeromsdøren.

Det er ikke tillatt å feste lastholdere (sykkelstativ, bagasjeboks osv.) som hviler på bagasjeromslokket. Kontakt en autorisert forhandler hvis du skal montere lasteutstyr.

Oppbevaringskasse for ladekabel

Denne kassen brukes til oppbevaring av ladekabler. Maks. tillatt last i kassen er 10 kg.

For å få tilgang til det må du åpne bagasjerommet og løfte teppet ved hjelp av hendelen 3.

Hvis det er vann i oppbevaringskassen for ladekabler, tegn til korrosjon eller fremmedlegemer i ladekontakten til ladekabelen eller i bilens ladekontakt, må du ikke lade bilen.

Fare for brann.

Ta vare på kabelen. Ikke trå på den, senk den i vann, trekk i den eller la noe dunke mot den.

Kontroller og rengjør oppbevaringskassen regelmessig.

Bagasjehylle bak

Fjerne:

- Senk nakkestøttene bak.

- Hekt av de to trådene 4.

- Løft hyllen 5 oppover for å løsne den.

- Skyv hyllen 5 inn og vri.

- Trekk hyllen mot deg.

Sett den på plass i omvendt rekkefølge.

Maksimal last på bagasjehyllen bak: 2 kg jevnt fordelt.

Ikke legg gjenstander, særlig tunge eller harde gjenstander, på bagasjehyllen.

Disse kan utgjøre en fare for kjøretøyets passasjerer hvis føreren må bremse brått, eller hvis kjøretøyet er involvert i en ulykke.