Tilbake til listen

FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartsholderfunksjonen hjelper deg med å holde kjørehastigheten ved en hastighet du velger selv (cruisehastighet).

Kjørehastigheten kan innstilles på en hvilken som helst hastighet over 30 km/t.

Fartsholderfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Kontroller

1 Bryter for å aktivere, lagre og øke cruisehastighet (+).

2 Redusere cruisehastigheten (-).

3 Sett funksjonen på standby (med kjørehastigheten lagret) (0).

4 Aktivering med henting av lagret cruisehastighet (R).

5 Hovedbryter Av/på.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Denne funksjonen erstatter ikke under noen omstendighet førerens plikt til å overholde fartsgrenser og vise aktsomhet (føreren må alltid være klar til å bremse).

Fartsholderen må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (svart is, vannplaning, grus) og i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Slå den på

Trykk på bryteren 5 på siden som viser .

Varsellampen 6 lyser grønt og meldingen ”Cruise control” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at fartsholderfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en hastighet.

Aktivere fartsholderen

Ved en jevn hastighet over ca. 30 km/t trykker du på bryteren 1 (+) eller 2 (-). Funksjonen aktiveres og gjeldende hastighet lagres.

Den innstilte hastigheten erstatter bindestrekene, og fartsholderfunksjonen bekreftes ved at varsellampen 7 lyser grønt i tillegg til varsellampen 6.

Kjøre

Når en cruisehastighet er lagret og fartsholderfunksjonen er aktiv, kan du ta foten av gasspedalen.

Vær oppmerksom på at du må holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne handle i en nødsituasjon.

Justere cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan endres ved å trykke gjentatte ganger på:

- bryteren 1 (+) for å øke hastigheten;

- bryteren 2 (-) for å redusere hastigheten.

Fartsholderfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overstiges når som helst ved å trykke gasspedalen. Når den overstiges, blinker cruisehastigheten i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Etter noen sekunder går bilen tilbake til innstilt kjørehastighet.

Cruisehastigheten kan ikke opprettholdes

Når du kjører ned en bratt bakke, kan ikke systemet opprettholde cruisehastigheten. Den lagrede hastigheten blinker i instrumentpanelet for å varsle om situasjonen.

Sette funksjonen på standby

Funksjonen settes til ventemodus hvis du:

- knappen 3 (0);

- bremsepedalen;

- clutchpedalen eller skifter til nøytral hvis kjøretøyet har en sekvensiell girkasse.

I alle tre tilfeller beholdes den innstilte hastigheten, og meldingen ”Lagret” vises i instrumentpanelet.

Standby bekreftes ved at det grønne indikatorlyset Ï slukner.

Gå tilbake til cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det.

Trykk på bryteren 4 (R) når kjørehastigheten er over 30 km/t.

Når hastigheten som er lagret, hentes tilbake, bekreftes aktivering av fartsholderen når indikatorlyset Ï tennes.

Merk: hvis hastigheten som tidligere var lagret, er mye høyere enn gjeldende hastighet, akselererer kjøretøyet raskere for å nå denne grensen.

Når fartsholderen er satt til standby, reaktiveres fartsholderfunksjonen ved å trykke på bryter 1 (+) uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten. Det er hastigheten til kjøretøyet det tas hensyn til.

Slå av funksjonen

Fartsholderfunksjonen deaktiveres når du trykker på 5-bryteren. I dette tilfellet er ikke hastigheten lenger lagret.

Indikatorlysene og Ï i instrumentpanelet slukner for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Hvis du setter fartsholderen på standby eller slår den av, fører det ikke til en rask reduksjon i hastigheten. Du må bremse ved å trykke bremsepedalen.