Tilbake til listen

NIVÅER, FILTRE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bremsevæske

Dette bør sjekkes ofte og umiddelbart hvis du legger merke til noe tap i bremseeffektiviteten.

Nivået bør kontrolleres når motoren er stanset og bilen er parkert på jevnt underlag.

Nivåer 1

Det er normalt at nivået faller når bremseskoene blir slitte, men det må aldri falle under varsellinjen ”MINI”.

Hvis du vil kontrollere skive- og trommelslitasjen selv, bør du lese dokumentet som forklarer kontrollprosedyren (du finner det i nettverket vårt eller på produsentnettstedet).

Påfylling

Når det har vært utført arbeider på hydraulikkretsen, må væsken skiftes av fagfolk.

Bruk bare væsker som er godkjent av vår tekniske avdeling (og tatt fra en tett beholder).

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert stilling.

Fare for personskade.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. I tillegg kan motorkjøleviften starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STOPPE OG STARTE MOTOREN.

Kjølevæske

Når motoren er slått av og kjøretøyet står på et plant underlag, skal nivået ved kald motor være mellom merkene ”MINI” og ”MAXI” på kjølevæskebeholderen 2.

Etterfyll væske mens motoren er kald før det synker til merket ”MINI”.

Intervall for å sjekke kjølevæskenivået

Kontroller kjølevæskenivået regelmessig (svært alvorlig skade kan oppstå i motoren hvis det blir tomt for kjølevæske).

Fyll bare på med produkter som er godkjent av vår teknisk avdeling. Dette sikrer:

- frostbeskyttelse;

- antirustbeskyttelse av kjølesystemet.

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Ingen handlinger bør utføres på kjølevæskekretsen når motoren er varm.

Fare for brannskader.

Spylervæskebeholder 4

Påfylling

Stans motoren, ta av lokket 3 og fyll på til du ser væsken. Deretter skrur du lokket på igjen.

Væske

Spesiell spylervæske (produkt med frostvæske om vinteren).

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STOPPE OG STARTE MOTOREN.

Pumpe til servostyring

Spesialfunksjon for kjøretøy med tank 5

Siden det ikke er mulig å komme til tanklokket 5, må du henvende deg til en autorisert forhandler for etterfylling eller påfylling.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. I tillegg kan motorkjøleviften starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Filtre

Skifte av filterelementer (luftfilter, kupéfilter, dieselfilter osv.) er inkludert i vedlikeholdsplanen for kjøretøyet ditt.

Skifteintervaller for filterelementer: Se service- og vedlikeholdsheftet for kjøretøyet.

Hvis luftfilteret er tilstoppet, lyser varsellyset 6 rødt (hvis utstyrt).

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.