PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parkeringsbrems

Slik brukes det:

Trekk spaken 1 oppover. Kontroller at kjøretøyet står helt i ro. Varsellampen } tennes i instrumentpanelet.

Løsne

Dra spaken 1 litt opp, trykk på knappen 2 og senk spaken mot gulvet. Varsellampen } i instrumentpanelet slukkes.

Påse at parkeringsbremsen er skikkelig løsnet når du kjører (rødt indikatorlys er av), ellers kan det oppstå overoppheting eller skade.

Avhengig av kjøretøylasten og/eller hvor bratt kjøretøyet står når du stopper det, kan det være nødvendig å dra opp håndbrekket to ekstra hakk og legge inn førstegir eller revers.

Et slag mot understellet på kjøretøyet under rygging (f.eks. hvis du treffer en forhøyet fortauskant) kan føre til skader som f.eks. deformering av bakakselen.

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Opptrekkbart håndbrekk

(kjøretøyavhengig)

Sette på:

Trekk spaken 4 oppover og slipp den. Den går tilbake til horisontal stilling.

Løsne

Trykk på knappen 3, og trekk spaken 4 oppover før du deretter setter den i horisontal stilling.