BARNESIKRING: Deaktivere, aktivere airbag på passasjersiden foran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivere airbag for passasjersetet foran

Før du monterer et barnesete på passasjersetet foran:

- Kontroller at barnesetet kan monteres på dette setet.

- Det er svært viktig å deaktivere airbagfor et bakovervendt barnesete.

Slik deaktiverer du airbag: Stans bilen, slå av tenningen og trykk inn og drei låsen 1 til OFF.

Slå på tenningen og kontroller at varsellampen ¹ lyser på 2-skjermen.

Dette lyset fortsetter å lyse for å vise at du kan feste et barnesete.

airbag på passasjersiden foran skal bare aktiveres eller deaktiveres når kjøretøyet står i ro med tenningen av.

Hvis den forstyrres når kjøretøyet kjøres, tennes indikatorlysene å og ©.

Slå tenningen av og på for å tilbakestille airbag i samsvar med låsestillingen.

FARE

Siden funksjonen til airbag på passasjersiden foran ikke er kompatibel med et bakovervendt barnesete, må du ALDRI montere et bakovervendt barnesete i et sete som er beskyttet av en AKTIVERT airbag foran. Dette kan føre til DØD for BARNET eller ALVORLIG SKADE.

Merkene på dashbordet og etikettene A på hver side av solskjermen for passasjeren 3 (for eksempel etiketten som vises ovenfor) minner deg på disse instruksjonene.

FARE

Siden funksjonen til airbag på passasjersiden foran ikke er kompatibel med et bakovervendt barnesete, må du ALDRI montere et bakovervendt barnesete i et sete som er beskyttet av en AKTIVERT airbag foran. Dette kan føre til DØD for BARNET eller ALVORLIG SKADE.

Aktivere airbag på passasjersiden foran

Du bør aktivere airbag igjen når du har fjernet barnesetet fra passasjersetet foran, for å sikre at passasjeren foran er beskyttet i tilfelle et sammenstøt.

Slik reaktiverer du airbag: Stans kjøretøyet,slå av tenningen og trykk og vri låsen 1 til ON.

Slå på tenningen og kontroller at varsellampen ¹ er slukket. Kontroller også at varsellampen lyser ca. 60 sekunder på skjermen 2 hver gang du starter motoren.

Kollisjonsputen for passasjersetet foran er aktivert.

Funksjonsfeil

Det er ikke tillatt å montere et bakovervendt barnesete i passasjersetet foran hvis det er en feil med aktiverings-/deaktiveringssystemet for airbag.

Det anbefales ikke at noen andre passasjerer sitter i det setet.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

airbag på passasjersiden foran må bare aktiveres eller deaktiveres når kjøretøyet står i ro med tenningen av.

Hvis den forstyrres når kjøretøyet kjøres, tennes indikatorlysene å og ©.

Slå av og deretter på igjen tenningen for å tilbakestille airbag i samsvar med låseposisjonen.